خانه » فرهنگ و هنر » شعر » درروزگارشوم

درروزگارشوم

دپلوم انجینیر خلیل الله رَوفی شاعر

دیدیـــم ما چگـــــــونه وطن تکه تکه شد
شهرودیارودشت ودمـــــــن تکه تکه شد

توفــان وحشت آمد و درتیــــره گی شب
گلــدسته ها شکست وچمـــن تکه تکه شد

ازدست چند نوکروجاسوس وخود فروش
یک مـــــرزباستان کهــــــن تکه تکه شد

یک نسل ما تبــه شد ونسلی بخون نشست
نسل دگـرزفقــــــــر ومحـن تکه تکه شد

اینگـــونه نسل ها همه خامــوش وبیصدا
تا انتهــــــــای جــــان وبدن تکه تکه شد

آزادگی وجوشـش فـــــــــریاد وانقـلاب
درخـــــــونبهای دار ورسن تکه تکه شد

یک دولت کثیف که مارا به خـون کشید
خود نیــــز درضلال لجـــن تکه تکه شد

تنها نه ملک ما شده اشغـــال ای رفیق !
تاریـخ و هــویت تو ومـــن تکه تکه شد

در برزخ حــــــوادث این روزگار شوم
مضمون عشق وشعروسخن تکه تکه شد

یک کهکشان ستاره فروریخت برزمین
یک لاله زارسرو وسمـــن تکه تکه شد .

فرانکفـــــورت
جولای ۲۰۱۸

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com