خانه » خبر و دیدگاه » نامۀ بدخشی به عظیمی

نامۀ بدخشی به عظیمی

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

مجله ادب، پوھنزی ادبیات، پوھنتون کابل، شماره ۵ – ۶ ،سال ١٣۴٢ ش
باز نویس: دکتور لعل زاد
لندن، اپریل ٢٠١٩
اھدا به دوستان و دوستداران «بدخشی» بزرگ!

جهت مطالعه مکتوب به لنک زیر کلک نمائید:

نامھ ای بدخشی بھ عظیمی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com