شعر

آزموده را میازما

 

انتخـابات دروغین ننگ آزادی شدست

گویی اسـتقلال و آزادی شیادی شدست

حیلۀ فرهنگ ستیزان را چرا باور کنم

دور تاراج تمدن، ارث اجدادی شدست

شیخ درباری فـراوان دیده ام اما کنون

پابوسیهای فرهنگی هـم  عادی شدست

گرگ هـای بادیه، پوسـتین پشمین بافتند

قتلِ گوسـفندان با ترفند صیادی شدست

دشمنِ فرهنگ وعرفان وتمدن با فریب

در لباسِ دوستی بهر شما هادی شدست

کوژپشت پیر بررخ میکشد پوست پری

بوتۀ خارمغیلان شـاخ شمـشادی شدست

سرنوشت خودبه تارخام کس هرگزمبند

ریسمان پوده کی زنجیر پولادی شدست

آزمـوده را مکـن هـرگـز آزمــون دیگـر

چـالـبازی هـا کجا اقـوال میعادی شدست

وعــده هــای انتـخـابـاتی شــده باد شـکـم

تا دهـان حـاکمـان انبـان پـربـادی شدست

ماتم و درد و غم مـردم زبس افـزون بود

خاکِ گورستان میهن برسرشادی شدست

برعروسان جشن شادی روز ماتم میشود

دروطن آری کفن پوشاک دامادی شدست

میهن ما را فسـادسـتان، جهـنـم کـرده انـد

لیک برحکّام وطالب قصرشدادی شدست

طالب و پنجـاب و امریکا باهـم گشـته اند

روزگار وحشت افـراط و بربادی شدست

قلـب آهـوگان زیـبا را بـه گـرگان میدهند

بین امریکا و پاکـستان قـراردادی شدست

مافیا و طالـب و فاشـیزم دولـت از هـم اند

این تعامل بافساد وخون به استادی شدست

تا بکی دیموکـراسـی گفـته ما را می کشند

درعمل افـراط طالب خصم آزادی شدست

حـق زن ها را بـه اسـتبداد طلـب داده انـد

ظلم بـر انـسـانیت کار خلیل زادی شدست

دیگـر از فاشـیـزم و اسـتـبداد طالبی مگـو

محو هـردو در سر ما فکر بنیادی شدست

دور بـیــداد امیــران امــارت هـا گـذشــت

خشم مردم جیغ قرن وپتک حدّادی شدست

۲۴/۱/۲۰۱۹

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا