خبر و دیدگاه

خــاک افغــانســتان معجــزه آســا اســت

نیــروی معجــزه آســای خــاک افغــانســتان شــیر را به قــیر و چپــی و کمــونیســت را به ارتجــاعــی و فــاشیســت تبــدیل میکــند.
باری اشرف غنی در ادامه همان در افشانی های معروفش از اسکندر مقدونی حکایت کرده و می گفت که وی در کار جهانگشایی چنان موفق و پیروز بود که بهر سمتی که دست به یورش و لشکرکشی میزد در اندک زمان آن خطه را فتح کرده و جز قلمرو وسیعش می ساخت.
اما برای فتح سرزمین امروز افغانستان اسکند با مقامت شدید و غیرقابل تصوری مردم مواجه شده و کارش به سالها طول کشید که مادر اسکندر ازین حالت نگران شده و از پسرش جویای وضاحت درین امر شد.
اسکندر در خریطه کوچکی یک مشت خاک افغانستان بریخت و آن را به مادر پیرش فرستاده و به او هدایت داد که به زندان آتن رفته و آن خاک را در زیر فرش زندانیان افغان بریزد.
مادر اسکندر سفارش پسر را عملی کرد و با تعجب شاهد صحنه غیر قابل تصور و محیر العقولی گشت :
زندانیان که تا یک لحظه پیشتر در کمال آرامی و صبر و برده باری در حجره منتظر سپری شدن دوره حبس شان بودند به یکبارگی دست به شورش و بغاوت زده و در و پنجره زندان را بشکستاندند.
مادر اسکندر در نامه ای به پسرش نوشت : پسر عزیزم حالا میدانم که علت شکست های پیاپی تو در چیست !
یک مشت خاک آن دیار که چنین معجزه آفریند پس واه بحال تو بچاره که قصد تسخیر آن خطه به سر داری.
برای آشنایی با معجزه خاک افغانستان ضرور نیست که به داستان اسکندر مقدونی مراجعه کنیم اگر چشم حقیقت بین را باز کنیم خیلی ازین معجزات را ما در عصر خود نیز شاهد هستیم.
مگر زلمی خلیل زاد ، حامدکرزی ، اشرف غنی و خیلی نخبگان دیگر افغان همه در کشور های غربی به درجات بلند علمی و اکادمیکی دست نیافته و از دیموکراسی ، شایسته سالاری و امکانات جامعه مدنی آن کشور ها بهره نبرده اند ؟
اما ما شاهدیم که ایشان به محض بازگشت در کشور و تماس با خاک افغانستان به همه آن ارزش های جامعه مدنی پشت پا زده و بی محابا بازگشت به خویشتن کرده بسوی عنعنات و سنت های پوسیده آبایی روی آورده و در صدد تحقق پشتونوالی در جامعه شدند .
حالا کار بجایی رسیده که حتی جناب رنگین دادفر اسپنتا این پرنده رنگین و خوش خط و خال که زمان در غرب شعار های چپی و انقلابی سر میداد و تحقق نظام سوسیالستی و دیکتاتوری پرولتاریا را به دهقانان و زحمتکشان جهان وعده میداد اکنون در پشت مداری کرزی و در کنار لالی سگباز به نماز ایستاده و همنوا با ایشان از برگزاری لویه جرگه عنعنوی سخن می گوید.
حالا اگر باز هم کسی به نیروی سحر آمیز و معجزه آسای خاک افغانستان به دید شک و تردید بنگرد پس این دیگر تقصیر از چشمان بصیرت خودش است.
با تقــــــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا