خانه » خبر و دیدگاه » اجلاس بزرگ قندهار

اجلاس بزرگ قندهار

قرار است  قندهار در روزهاى پنجشنبه، جمعه و شنبه، میزبان نشست سه روزه ى مخالفان و منتقدان سیاسى حکومت وحدت ملى باشد که میزبانى این اجلاس را جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه قندهار بعهده دارد.
شخصیت هاى برجسته ى سیاسى، رهبران احزاب و ائتلافهاى سیاسى نظیر، عطاء محمد نور، امیر اسماعیل خان، محمد یونس قانونى، امرالله صالح، رحمت الله نبیل، رنگین دادفر اسپنتا، همایون همایون، عبدالرحیم ایوبى، ظاهر قدیر و حدود ٨٠ تن از نماینده گان پارلمان در این نشست دعوت شده اند.
همه مى دانیم که از مدتى بدینسو اختلاف نظر میان رهبران داخل و خارج از حکومت اوج گرفته. از انتقادات حامد کرزى تا افشاء گرى هاى رحمت الله نبیل و اسپنتا، از ائتلاف انقره تا تجمعات اعتراضى، از مسدود نمودن حسابات بانکى منتقدان تا اخراج حواریون کرزى از مجلس سنا و مقامات دولتى و بررسى شهرک عینو مینه، دال بر فشار هاى مضاعف دو طرف بر همدیگر است. از مخالفتهاى فردى و جناحى که بگذریم، این اختلافات عمدتاً بمحور حامد کرزى کلان قوم درانى و اشرف غنى احمدزى از قوم غلجایى تبارز نموده که طیف وسیعى از منتقدان سیاسى، قومى و سمتى دیگر را در خود جا داده است که بزودى در قالب نشست قندهار تظاهر خواهد نمود.
مخالفان سیاسى حکومت وحدت ملى علیرغم اختلاف نظر ها و موضع هاى متفاوت شان، در این نکته اجماع نظر دارند که حکومت وحدت ملى، فاقد مشروعیت اجتماعى است و نه تنها در نتیجه تقلب و فشار خارجى شکل گرفته، بلکه یک نظام ناکار آمدیست که کشور را بالاثر اختلافات و ضعف هاى درونى اش به بحران سوق نموده. در نتیجه ى انحصار طلبى، تمامیت خواهى و دامن زدن تعصبات قومى، اوضاع عمومى کشور روز تا روز بدتر شده، نا امنى بیشتر شده و نارضایتى مردم به اوج خود رسیده است. بناً باید نخبه گان کشور در تفاهم با حامیان بین المللى افغانستان و گفتمان ملى در جستجوى راه حلى براى بیرون رفت از این معضل باشند که همانا تدویر لویه جرگه، تشکیل حکومت موقت و آوردن تغیرات بنیادین در طول و عرض نطام است.
دو تیم تشکیل دهنده ى حکومت وحدت ملى، با همه ى کشمکش هاى داخلى شان در برابر منتقدان نظام، دیدگاه و موضع مشترکى دارند و نسبت به هر وقت دیگر متحد تر به نظر مى رسند و معتقدند که نیازى به لویه جرگه نیست. و طورى وانمود مى کنند که مخالفان شان از دو درد مى نالند. برخى از فقدان صلاحیت رسمى و دور ماندن از مدار قدرت و عده ى دیگر از محدود شدن سوء استفاده هاى مافیایى اقتصادى شان شاکى اند.
اما همه ى این انتقادات و فعل و انفعالات مقدمه چینى و جوسازى هایى است براى انتخابات بعدى که حامد کرزى مخالف برگزارى آنست و مى خواهد از راه میانبر دو باره به آن دست یابد، چون راه هاى قانونى به روى وى مسدود است. او در این بازى حمایت منطقوى روسیه و ایران را باخود دارد. اما در مقابل رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بر برگزارى انتخابات تاکید دارند. و سعى دارند تا با تفاهم و از مجارى رسمى به حاکمیت شان ادامه دهند. گفتنى است اینکه حکومت از همسویى و جانبدارى سازمان ملل و امریکا برخوردار است که تمایل ندارند، پروسه ى دولت سازى در افغانستان به عقب برگردد.
یکى از مهره هاى اصلى این اجلاس والى بلخ است که از مدتى بدینسو بطور بیسابقه ى فعال شده. و از حمایت همجانبه ى داکتر عبدالله تا اعتراض گسترده علیه وى، از مخالفت با ارگ تا معامله با اشرف غنى، از ایجاد ائتلاف انقره تا حالا که اجلاس قندهار را تجربه نموده و مى نماید. او تصور مى کند که بانى و باعث این تحرکات اوست و ثمرش را هم او خواهد چید. اما واقعیت آنست که تمام این رشته ها به کرزى منتهى میشود. او بطور غیر مستقیم و بدون نقش ملموس، والى بلخ و جمع دیگرى را از طریق وابسته گانش تحت تلقین خود دارد و از انرژى آنها در جهت منافع و اغراض خود بهره مى جوید.
سئوال اصلى اینست که نتایج این نشست چه خواهد بود و چنین ائتلاف و جبهه ى سیاسى غیر رسمى، منجر به چه خواهد شد؟ آیا اوضاع را بهبود خواهد بخشید و یا اینکه به وخامت بیشتر آن خواهد انجامید؟
این اجلاس داراى دو پیام داخلى و خارجى خواهد بود.
– در بعد خارجى به حامیان بین المللى افغانستان که اوضاع را با دقت زیر نظر دارند، این پیام را انتقال خواهند داد که این نشست یک حرکت مدنى و قانونى است و طرحى اصلاحى را براى سفارت امریکا و نماینده ى سازمان ملل در کابل تحویل خواهند داد.
– در مقیاس داخلى زهر چشمى ایست براى ارگ و سپیدار که یا تن به تدویر لویه جرگه بدهند و یا اینکه اوضاع را بیشتر از این آشفته خواهند ساخت. در صورت واکنش تند ارک، احتمال اینکه اعضاى این نشست مناطق تحت تسلط شانرا از حیطه ى قدرت دولتى مجزا سازند و راه شانرا از دولت جدا ساخته، مشروعیت نظام را به حد اقل برسانند، نیز متصور است. در آنصورت از دوستم دعوت خواهند نمود تا بداخل آمده و از وزنه ى اجتماعى و موقعیت رسمى او بر علیه حکومت استفاده خواهد شد.
رویهمرفته، این نشست اگر بدور از آسیب مهمانان ناخواسته ى طالب و داعش برگزار گردد، در نوع خود، یکى از فراگیر ترین و جدى ترین واکنش هاى داخلى منتقدان سیاسى حکومت تا حال محسوب میشود که نتایج مثبت و منفى آنرا، انکشاف اوضاع و گذشت زمان مشخص خواهد نمود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com