خانه » آرشیو نویسنده: سلیمان کبیر نوری

آرشیو نویسنده: سلیمان کبیر نوری

کمک های صد ها ملیارد دالری جهت اشاعه و ترویج فساد در افغانستان

دکتور سید احمد جهش

مصاحبه الیساندرو  بیانچی سردبیر نشریه ی “بیرانتی- دیپلوماتیکو” ( نام یک مجله سیاسی ایتا لوی. مترجم ) با “اندری ولتچک” ...

متن کامل »

و آن خط زنی با چادری زیره یی!…

    تازه یک سال از سقوط حکومت دکتور نجیب گذشته بود. کابل دیگر کابل پیشین نبود. چه نارساست که ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com