شعر

اژدهای سرمایه

 

بگشای دیدگان که جهان جای دیگر است

درشرق وغرب منزل ومأوای دیگراست

بـرهـم خــورد نـقـشــۀ دیــروزۀ جــهـان

چندین بلاکِ قدرت و همتای دیگر است

سـرمـایـۀ جهان شـده در قـیـد چـنـد فـرد

آیـنـده رزم پایـیـن و بـالای دیـگـر است

سـرمـایـه اژدهــا شده و دم کـشـد زمیـن

هردم به فکرطعمه وشوربای دیگراست

تـوفـان بحــر و آتـش جنگل شـده فـزون

نظم طبیعت عرصۀ غوغای دیگر است

تـاراج می شــود هـمـه جـا ثـروت مـلـل

دزدی به شکل تازه ورسوای دیگراست

انسان به روی شاخه نشستست ومی برد

این بی خودی بمعنی دعوای دیگر است

از وحشـت سـلاح اتمی جهـان پـر است

این بارهرطرف هیروشیمای دیگر است

جنگ اتم و ویروسی ومیکروبی بلاست

نـسـل بـشـر اسـیر هـیــولای دیگر است

تقـسیم شـود جهـان، بـه فـرمان قـلـدران

در پشت این معامله سودای دیگر است

تکنولـوژی به قبضۀ قـدرت فتاده اسـت

تحـریـم و انحـصار تـقـلای دیگـر است

گرهوش مصنوعی بشود چیره درجهان

یـزدانِ تـازه قـصـۀ سـیـنـای دیگر است

اخـبار شـدسـت ماشـیـن دروغ پـراکـنی

رایـانـه هـم بـرای تمـاشـای دیگـر است

احساس پاک و نقش هنر را کنند خراب

تا غـرق حرص، والۀ رویای دیگراست

نفـرت علیه عــشق و محبت کـنـد جهـاد

غافـل که عشق گـوهر والای دیگراست

جنگ یهـود و مسـلم و تـرسـا شنیده ایـم

دعـوای تـازه رزم چلـیـپای دیگـر است

گه مـولــوی شـونـد گهـی فیلـسـوف نما

هرلحظه طرح تازه و فتوای دیگراست

جنگ و ترور وفتنه کنند هرطرف به پا

این کور خود نگر که بینای دیگر است

داعش را بـه خـدمت طالب گماشـته اند

ایـن فـتـنــۀ جـدیـد معــمّای دیگـر است

افـراطـیـت بـه اشـکـم تـاریــخ می رود

طرح و دسیسه های بلازای دیگر است

9/3/2022

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا