شعر

همسایۀ نامرد

 

هان! پاکستان وطن را سخت ویران می کند

بس دغـل بازی که ایـن ملا عمران می کند

خـانـه را هـمـسـایـۀ نـامــرد آتـش مـی زنـد

خـلق مظلـوم را میـان تـابـه بـریـان می کند

گرگ وکفتار را به جان آدمی انداخته است

سوی انسان ها نمایان چنگ ودندان می کند

بـر غلامان می دهـد دستورهـای بی شـمار

نه نهان بلکه تجاوز رُک و عـریان می کند

غــارت آب و مـعــادن را در ســر پـرورد

گرگ را چوپان و دزدان را دربان می کند

نخبگان و کارشناسان تا که تبعید می شـوند

جای شـان ارسال مزدور و اجیران می کند

هـرکجا سـرکوب می سـازد خلق خسـته را

تـیــغ طالـب را بــرای قـتــل بـرّان می کند

سـلطۀ پاکـسـتانی جـبـرِ تک قـومی شـدست

زیــر پـا حــق تمــام شــهـرونـــدان می کند

بـد تـر از فـاشیـزم قـومی غـنی آورده است

بـا دروغ و حـیـله اسـلام را عـنوان می کند

رحم و شفقت در دل سنگین اشغالگر نیست

کودک و پیروجوان را چشم گریان می کند

بهر افراطی هزاران مـدرسه بگشوده است

در وطـن بنگـر که تعطیل دبـسـتان می کند

ریـشـۀ عـلـم و تـمــدن را از بـیـخ می زنـد

مهد خورشید را به سان تاریکستان می کند

زن را قــانـــون پـاکـســــتـان آزادی دهــــد

لیک در افغان ستان محکوم زنـدان می کند

ترک وتاجیک و هزاره مشت واحد میشوند

ورنه هر یک را جدا از هـم پاشان می کند

گر ندانید نفـشـه هـای ایـن تجـاوز پیشه را

میهن اجـدادی را با خـاک یکـسان می کند

16/1/2022

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا