شعر

رهبران دالر

 

با رهبران دالـر و پول اعتماد نیست

دیگـر تجـارتی بـه اسـم جهـاد نیست

با تشنگان قـدرت وثروت وداع کنید

عمر کثیف ظلم و خیانت زیاد نیست

بس چهـرۀ معـامله گـرهـا شـده سـیاه

جزطرد هرکدام وطن را مراد نیست

نسل جوانِ صادق وپاکیزه رهبراست

جایی دیگربه سازش پرهای بادنیست

افزون تراز چهاردهه جنگ دالراست

جزانتحارووحشت وجوروفساد نیست

چه شد جهاد دالـر و تریاک در وطن

آیا نظـام طالـبی بـد تـر ز خـاد نیست

با طرح امریکا وطنِ ما خراب گشت

تاهفت پشت ضربۀ کاری بیاد نیست؟

افـراطیت که بـردۀ بـد نام دالـر است

در اجتماع نیک بشر جز عناد نیست

تریاک طالبان و سیا را شـریک کرد

هـرگـز! مافـیـا بـه غـم اعـتیاد نیست

طالب را بـرای ریاسـت نساخـتـه اند

نظم و اداره قـلـدری بی سـواد نیست

ملاغـنـیِ دزدِ سی آی ای فـرار کـرد

ملاترورِساخت پاکستان جماد نیست؟

حب وطـن غـلامی پاکـسـتان شـدست

طالب مگربردۀ بی اصل وزاد نیست

آی اس آی بـازی بـیـهـوده می کــنــد

اشـغال سـرزمین کسی پیشنهاد نیست

در خـطـۀ تمـدن و فـرهـنگ و اقتدار

جـایی بـرای اهـریمـن بـد نهـاد نیست

عصر نوین لایق خورشید خاور است

ذهن بشر صخره وش و انجماد نیست

در ذهـن طالـبـان نبود جـز ستمگـری

عـدل خـدا تجـاوز قــوم و نـژاد نیست

زن هـا اسیر طالب وحشـی نمی شوند

آزاده زن در تــلـــــۀ انــســداد نیـسـت

حق و حقوق زن شده تصدیق درجهان

دیگـر نیازی بـر نظـر و اجتهاد نیست

طالـب از خـدا و حـقوق بشر جـداست

قتل و قتال و ظلم و ستم؛ اعتقاد نیست

24/9/2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا