شعر

خطاب به همسایگان

 

 

توطئۀ قطر وطن را خراب کرد

بـا نقـشـۀ سـیا وقایع شـتاب کرد

القاعده وطالب و داعش دروطن

بر راه ابریشم مکان انتخاب کرد

*******

همسایگان! وعدۀ عمران خان خطاست

برنامه اش تجاوز و اشغال ملک ماست

مـردم را بـه قـعـر جهـنـم فکـنده است

آتش زدن بـه خانـۀ همسایـه نارواست

*******

پـاکـسـتـان تـشـنـۀ آب و معـادن است

غارتگرانه درپی غصب مخازن است

افـراطیت وسـیله و ابـزار کار اوست

چه طالبان جاهل و چه نسل لادن است

*******

با نسل کشی خانۀ مردم شده تاراج

با حـق کشی سینۀ مردم شده آماج

ای دشمن انسانیت و خلق مسلمان

بر فوج پاکستان ندهد ملت ما باج

*******

افراطیون که منطقه را می کنند خراب

دلهای پر زعشق وطرب را کنند کباب

از عصر سنگ با همه نیرو دفاع کنند

خـورشید را بـه زور کشیدند در نقاب

*******

طالب نماد وحشـت و جهل مرکّـب است

پنـجـاب را اشـتـر باری و مـرکـب است

روز را بـرای مـردم ما شـب کـرده است

دشمن جان زهره وخورشید وکوکب است

*******

آی اس آی فتنه گر و جان کری شده

از یاد دیـن و امـت اسـلام بـری شده

افراطیون را بـه دولت رسـانده است

امارتی که تـنـدرو و خـرخـری شده

*******

افـراطـیت که غـدۀ بدخـیم آسـیاست

بدتر از ایدز و موج کرونایی وبلاست

عقل وخرد ودانش و عرفان را کُشد

ویرانگرتمدن وفرهنگ وزیربناست

*******

هان! گرگ گشنه یی جگر اژدهاخورد

افراطیت چـو مغـز ســر آسـیا خورد

گرگ زاده باکسی نشود رام؛ هشدار!

بـیگانـه یی که خـون دل آشـنا خورد

*******

طالب گرگ خشم وغضب راگشوده است

آهـو دریــده، قـلـب غـزالان دروده است

افـرشـتـگان ز لانــه خـود کـوچ می کنند

دیو ستم چوعشق وطرب را ربوده است

*******

قمچین زدن به پیکر زن وحشت آوراست

ننگ زمـان و ضـد خـدا و پـیـامبـر است

طالب که جور وظلم وستم می کند فزون

افکار او به قلب بشـر تیغ و خنجر است

********

طالب رسانه را همه جا سر بریده است

ساز و سرود را لب و پیکر بریده است

آزادی بـیان و عـقـایــد شـــده بـه گــور

در بـوسـتــان جـوانــۀ باور بریده است

*******

طالـب ســدّ راه تــرقـی کـشـــور است

درراه انکشاف وطن سنگ معبر است

حرکت را سکـون کند در هـمه جهات

در عـصر نـو با همگان نابرابر است

*******

افـراط طالـبی بـه غـم اقـتصاد نیست

در ذهـن طالـبــان رقـم اقتصاد نیست

تاریک دلان حدیث شب تیره سرکنند

مهری بـه بـام صبحدم اقتصاد نیست

15/9/2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا