شعر

شعار میهن

 

بـرابـری و عـدالـت شـعار میهن باد

رفـاه مـردم و پیشرفت یار میهن باد

نژادپرستی وتبعیض نفرت آوردست

رفیق مهـر و محبـت بُـرار میهن باد

سـتمگـری که شـده هم‏نـوای اسـتبداد

همیشه دور ز شهر و دیار میهن باد

حقوق حقۀ اقـوام را بـه دسـت آریـد

بر آن، وحـدتِ ما اعـتـبـار میهن باد

هماره خاک وطن را به غیربفرختند

سپس به حکمت مردم قرار میهن باد

وطن به کـورۀ آتشگـران شـده بریان

زلالِ آبِ گــوارا نــثـــــار میـهـن باد

شراب آمو و هیرمند ودهله ومرغاب

به کام سـبز خـوش کشتزار میهن باد

زکین ونفرت تریاک جنگها جاریست

برای رزق روا کسب وکار میهن باد

به زیـر کـوه گـران است قامت مـردم

زهی که دور زهرنوع فشار میهن باد

عروسکان همه سرگرم خیمه شببازی

به دست رسـتم گُـردی مهار میهن باد

وطـن که مأمـن آزاد و مستـقل گـردد

تمام پیر و جـوان غمگـسـار میهن باد

هـزار کلک گهـربـار مـانی و بهــزاد

دوبـاره خـالـق نقـش و نگار میهن باد

همیشه حملۀ پاییز وسوز سرما نیست

خوشا که پرگل و سنبل بهار میهن باد

زجهل طالب و فاشیزم ارگ بگریزید

خـرد نـشــانـۀ عــزّ و وقـار میهن باد

که قـلـب پـرتـپـش آســـیـا شــود آرام

نـدیــم عــقـل و مـدارا نگار میهن باد

24/5/2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا