شعر

یورش به دانشگاه

 

شب پرسـتان حمله بر انـوار دانش کرده اند

جنگ با اهـل کتاب و خیل خوانش کرده اند

سـینۀ خـورشید میهن را ز کین بشکافته انـد

بی سـوادان تا بـه دانشـگاه یـورش کرده اند

دشمنی هـا می کنند با علم و عـرفان و هنر

کـشتن روشـن دلی هـا را سـفارش کرده اند

چـون جـوانان وطن سـرچـشمۀ دانش شـدند

جاهلان کوردل چون خاک ریزش کرده اند

جـنـگ را بـا مــردم بیچـاره شـدّت داده انـد

لیک با اشـغالگـرانِ خـاک سـازش کرده اند

با غـرور جـاهـلانـه خـود پـرسـتی می کنند

پیش پـای اجنبی صـد بـار کـرنش کرده اند

خـاک پـاکـستـان شــده مـدرسـۀ افـراطـیـت

با همه افراطیون بی پـرده سازش کرده اند

کـودکان را انتـحـاری می کنند بـا نـام دیـن

رقـص جـسـم متلاشـی را نمـایـش کرده اند

جنگ و کشتار و تـرور و انتحار آورده اند

طالبان را در عـمل همکار داعش کرده اند

طالـب و الـقـاعــده در زیـر عـنـوان جهــاد

بهـر تخـریب وطـن بسیار کوشش کرده اند

صلح بـد نـام قطـر گـردیـده خونین و کثیف

عـامـلان جنگ آن را بـزم گـویش کرده اند

جـانـیـان را می کنـند آزاد از زنـدان و بـنـد

گرگ وحشی را امیرخوردن میش کرده اند

قـتـل عـام مـردم بیچـاره بـاشــد نقـشـه مـنـد

حامیان جنگ آن راطرح وسنجس کرده اند

در قـرون متماـدی مــردم ایـن مـرز و بـوم

بهــر اسـتـقـلال و آزادی خـیــزش کرده اند

ضد افـراط و تجاوز شاعـران از ژرف دل

شعر حماسی و پـر غوغا سرایش کرده اند

3/11/2020

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا