شعر

عاملان مرگ

 

غنی وداعش و طالب اجیر اند

بـه دام فــتــنــۀ دالـر اسـیر اند

نـدارد آرد شــان بـا هـم فـرقی

سه قالب پرکن یکنوع خمیراند

کلوچ سوخـته می سـازند ما را

تغـار پر سـم صـد مـن پتیر اند

به خون ترمیکنند گر نان مردم

بـرای اجنبی شـیر و پـنـیـر اند

زاول چشمۀ شان خشک گردید

سـراب خشـکـستـان کـویـر اند

اگر در روز دفـتـر می نشینند

به شبها رهزن و قافله گیر اند

بلی! یاران و همراهـان ایشان

شریک دزد ومحبوب امیر اند

ز اول فاسدان رشوه خوار اند

به دولت یا وکیل و یا وزیراند

بـه مـردم وعـدۀ بسـیـار دادنـد

بحرفهای دروغین بی نظیراند

اگـر فـرمـانـدهـان طالـبـان اند

اگر در ارگ کابل سـردبیر اند

ز تـاراج معـادن بـا کی گـویـم

شـریک مـافـیــای بـاجگیـر اند

در اوج اعـتیاد و کشت تریاک

به ضد نوجوان و طفل وپیراند

چه آرد«لوی جرگه» انتخابات

کجا ایـن خیل خاین دلپذیـر اند

جدا از مکر طالب و غنی باش

که هردوعاملان مرگ ومیراند

چـه دانی راز پنهـان قـطــر را

قرارووعده ها مافی الضمیراند

نظام پیشـرو طالب کـراسیست

اجیران دسـتبوس زور میر اند

عجب مسخـرگی برپـا کـردنـد

برای قدرت در کش و گیر اند

15/4/2019

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا