شعر

خوان خون

 

جنگ و صلح طالبان بازی پاکستان بود

ایـن بــرای مــردم مـا کاملاً عــریـان بود

کشورما گاو پنجمن شیر پاکستان شدست

سـال ها دوشـیده و زالوی این پستان بود

جنگ امریکا وپاکستان جنگ زرگریست

کشمکـش روی منافـع گاه در جریان بود

صلح طالب جنگ داعش را بمیدان آورد

ایـن تغـیـیر آشـکارا نـقــشــۀ پـنــهان بود

دولـت کابـل بـرای نسـل ما چـاه می کـند

با ترورستان و دزدان یار وهم پیمان بود

هرچه طالب می کُشد دولت نوازش میکند

نعش خـون آلـود کشـور طعمۀ گرگان بود

زیرنام صلح وسازش جنگ خونین میشود

قلب بیرحم غنی برخوان خون مهمان بود

عـرش می لـرزد ز آه و نـالـۀ طفـلان مـا

نـه فـقـط پیغمبران چشـم خـدا گـریان بود

حاصل جنگ درازوصلح بی معنا چه شد

کـشـتـن و آوارگـی و نـالـه و افـغــان بود

اصل ومفهوم تجاوز معنی اشغال چیست؟

زیردست و پای غولان خاک ماویران بود

در کنام دد نباشـد ایـن قدر کشـتار و خون

آنچه در کشـور بـه نام وحشـت انسان بود

خـاک ما تا کـورۀ آهنگران گـردیـده است

مغز ما درزیر پتک وچکّش و سندان بود

جمله اقـوام وطـن در آتش جنگ سوختند

دولـت کابـــل بـه فکـر واژۀ افـغـــان بود

آن که میلافد ز حق زن مرید طالب است

خـندۀ طالب بـه چشـمان زنـان گـریان بود

بسکه ناامنی وتبعیض وفسادافزون شدست

هرچه می بینی به میهن بی سروسامان بود

زخـم خـونین دل ما را سراطـون کرده اند

کس نمی بینم بـه فکر چـاره و درمان بود

تا که فرهنگ خراسان را به یغما برده اند

خـانــۀ اجــدادی مـا بـد تـر از زنـدان بود

26/6/2018

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا