شعر

آسمان را گفتم

                                                                   

به مناسبت روزجهانی فرشتهء زمینی که نام دیگرش مادراست                       

  این کلمات پریشان را که چندسال پیش سروده بودم یکباردیگربمناسبت روزجهانی زن به همهء زنان ستمدیدهء کشورخو د وزنان جهان تقدیم می نمایم.                               

                                                                                                                  

آسمان راگفتم                                                                                                  

  می توانی آیا

بهریک لحظهء خیلی کوتاه

روح مادرگردی

صاحب رفعت دیگرگردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

کهکشان کم دارم

نوریان کم دارم

مه وخورشید به پهنای زمان کم دارم

***

خاک راپرسیدم 

می توانی آیا

دل مادرگردی 

آسمانی شوی وخرمن اخترگردی 

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

بوستان کم دارم

دردلم گنج نهان کم دارم

***

    این جهان را گفتم 

هستی کون ومکان راگفتم

می توانی آیا

لفظ مادرگردی 

معنی رفعت را

معنی عزت را

معنی شوکت را

بهریک ثانیه بسترگردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

آسمان کم دارم

اختران کم دارم 

رفعت وشوکت وشان کم دارم

عزت ونام ونشان کم دارم

***

آنجهان را گفتم

می توانی آیا

لحظه یی دامن مادرباشی

مهد رحمت شوی وسخت معطرباشی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

باغ رنگین جنان کم دارم

آنچه درسینهء مادربود آن کم دارم

***

روی کردم با بحر

گفتم اورا آیا

می شود بهر یکی  پلک زدن 

پای تا سر همه مادرگردی

عشق را موج شوی

مهررا مهر درخشان شده براوج شوی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

بیکران بودن را

بیکران کم دارم

قطره یی بیش نیم

طاقت وتاب وتوان کم دارم

***

صبحدم راگفتم

می توانی آیا 

لب مادرگردی

عسل وقند بریزد ازتو

لحظهء حرف زدن 

جان شوی عشق شوی مهرشوی زرگردی

گفت نی نی هرگز

گل لبخند که روید زلبان مادر

به بهاردگری نتوان یافت

به بهشت دگری نتوان جست

من ازان آب حیات

من ازان لذت جان 

که بودخندهء اوچشمهء آن 

من ازان محرومم

خندهء من خالیست

زان سپیده که دمد ازافق خندهء او

خندهء او روح است

 خندهء اوجان است

جان روزم من اگر، لذت جان کم دارم

روح نورم من اگر، روح وروان کم دارم

***

مهرراپرسیدم

می توانی آیا

مهرمادرگردی 

بیش ازین روشن وتابان ومنورگردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

آسمانی که دران ابرندارد راهی

چون سپهرسخنان مادر

آسمانی که همه پیکرتابش باشد

روشنانش همه دستان نوازش باشد

همچولالائی شیرین زبان مادر

این وآن کم دارم

مثل مادر دل ازمهرتپان کم دارم

***

 

کردم ازعلم سوال

می توانی آیا

معنی مادررا 

بهرمن شرح دهی 

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

منطق وفلسفه وعقل وزبان کم دارم

قدرت شرح وبیان کم دارم

***

 

درپی عشق شدم

تا در آئینهء او چهرهء مادربینم

دیدم اومادربود 

دیدم او در دل عطر

دیدم او درتن گل

دیدم او در دم جان پرور مشکین نسیم

دیدم اودرتپش قلب چمن

دیدم او درپرش نبض سحر

دیدم او لحظهء روئیدن باغ

ازدل سبزترین فصل بهار

لحظهء پرزدن پروانه

درچمنزار دل انگیزترین زیبایی

بلکه او درهمهء زیبایی 

بلکه او درهمهء عالم خوبی ، همهء رعنایی

همه جا پیدا بود

همه جا پیدا بود

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا