شعر

کاخ ظلم

 

اگـر اراده کـنـیـد کاخ ظلم بـرباد است

امارت شیاطین بی اسـاس وبنیاد است

گـذشـت دورۀ غـار و قـرون وسـطایی

خرد به دامن دل ها چراغ درداد است

زعـقل و دانش عصر نـویـن نمی دانید

مگر تعصب وجهل شما مادرزاد است

بـه نطـفه جـنـبـش افـکار را بخشـکانید

فروغ جوشش اندیشه خلق وایجاد است

گـروه جـابـر و مزدورِ فـوج پاکـسـتان

اجیر و بـرده کجـا مستقل و آزاد است

وطـن شــده بـه خـدا لانـۀ تـرویســتـان

که این پروژۀ شـوم غنی خلیلزاد است

وطن فتاده به چرخاب جنگ قدرت ها

خرد موازنـۀ بی طرف سـر داد اسـت

به چنگ عـده یی خلق وطن گروگانند

بهرطرف نگری جیغ ودادوفریاد است

ترور و وحشت و ارعاب تابکی طالب

مگر مرام شما جوروظلم و بیداد است

صفیر زوروتفنگ را چرا کنید تحمیل

تـباه کـنـنـدۀ وزن و نـوا و اوراد است

زبان قـهـر و سـتم را کسـی نمی فهمد

که ضد شعروشعور و بیان افراد است

سـرود و نغـمۀ دل هـا را کند خامـوش

که جنگ تان بخدا ضد خاطرشاد است

زن ار چـراغ دل و نیم پیکر باغ است

چرا زدید ستم شاخ خشک شمشاداست

بـه ذهـن تنگ شـما جـامعه نمی گـنجد

چوخشک ترازجنسِ سنگ وپولاداست

ز چنگ تان بچکـد خـون مردم مظلوم

سر بـریـده بسی در جـوال صیاد است

جـواب تان بـه خلق گـرسنه و محـروم

فقط کشتن و تهدید به جای امـداد است

به قول ووعدۀ تان هیچ اعتمادی نیست

هـمه دسـایس افـراطـیــون شـیـاد است

به زور خنجـر خـونین دوام نمی آریـد

که این تجربه را مرد وزن بریاد است

مـده فـشار که جسـت فنر شـود افـزون

چو آب گذشت زسر ز یرپا اولاد است

چو اژدهاک ز مردم مغز سـر خواهد

برای دفـع سـتم کاوه هـای حـداد است

مبـارزه و قـیـــام خـلــق را کـنــد آزاد

که این طریقۀ مطلوت رسم اجداداست

۲۳/۱۱/۲۰۲۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا