شعر

جنگ و صلح

رسول پویان
رسول پویان

جنگ و صلح ما به غـرقابِ بلا افتاده است

سـرنوشــت مـا بـه چنـگالِ سـیا افتاده است

میهـن ما کـورۀ جنگ و تباهی گـشـته است

مـردم بیچـاره هـرســو بـی نـوا افتاده است

چین و پاکـسـتان و امریکا تبانی کـرده انـد

لیک روس و هند و ایرانی جدا افتاده است

داعش از اقصای عالم سـوی میهن می دود

بیم جنگ سخت وخونین درخفا افتاده است

طالـب قـاتـل بـه کاخ سـلطنـت ره می بـرد

طرح پاکستان و امریکا بـه جـا افتاده است

گـرگ چـوپـانی کـند در بین خیل بـرّه گان

ارگ کابـل تـا که در راه خـطا افتاده است

با دروغ وحیله خودرا مردمی جا می زنند

تا چه حد میهن فروش وبی حیا افتاده است

زخم میهن را جفاکاران سراطون کرده اند

پیکـر خـونـیـن کـشور بـی دوا افتاده است

کـرگسـان در آسـمان مملکت پـر می زنند

تا ز هـندوکـش و بـابـایـم، هما افتاده است

عیش ومستی دردل آزادگان خوناب گشت

عشـق در دام دسـایس بی صدا افتاده است

پاک می سـوزد تمـام هسـت و بـود میهـنم

آتـشی در خـانــۀ فـقــر و غـنـا افتاده است

نعش آزادی به زیـر پای گرگان خاک شد

حـق ذاتـیِ بـشـر هــم از هـوا افتاده است

قصۀ دوران عـدل پارلمان متروک گشت

اصل انسـانی تو گویی از سنا افتاده است

شــام و بغـداد و یمـن بـاشـد مثال واقعـی

طشـت رسـوایی ز بام دوهـوا افتاده است

غیرجنگ ووحشت خونین نباشد حاصلی

تـا لـگام مـا بــه دســت مافـیا افتاده است

جنگ قدرت هست وبودِ عالمی راآردکرد

خـون انسـان در گـلوی آسـیا افتاده است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا