صیام و روزه بمعنی پرهیز و اجتناب است

دکمه بازگشت به بالا