شریعت الهی بزرکتر از آنست که مسیر تطبیق آن بدست یکمشت از حاکمان باشد

دکمه بازگشت به بالا