رابطۀ دین و دنیا در شرع ثابت است

دکمه بازگشت به بالا