خانه » آرشیو برچسب: دین واژه ایست عربی که درلغت به معنای اطاعت و جزاء

آرشیو برچسب: دین واژه ایست عربی که درلغت به معنای اطاعت و جزاء

آفات آیدئولوژی بردین

قبل ازپیچیدن به عمق مسئله اهداف ورفتارآیدئولوک وپیامد آن درقلمرو جهان اسلام وبخصوص افغانستان الزامی است بدانیم؛ آیدئولوژی چیست ودین ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com