دین واژه ایست عربی که درلغت به معنای اطاعت و جزاء

دکمه بازگشت به بالا