خانه » آرشیو برچسب: افغان وجه تسمیه پشتون میباشد

آرشیو برچسب: افغان وجه تسمیه پشتون میباشد

تیغ فاشیزم برگلوی شناس نامه های برقی

یکی ازبازرگانان زبان میگوید: (اگرکمله افغان درشناس نامه های برقی درج نگرددبرچیدن شیرازه حکومت به اندازه نوشیدن یک لیوان آب ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com