آنچه مدار اعتبار در دین است، همانا مانع درونی و تقوا و ایمان است

دکمه بازگشت به بالا