خانه » آرشیو نویسنده: تابش فروغ

آرشیو نویسنده: تابش فروغ

نخبگان حاکم، ظرفیت فکری و سیاسی مدیریت بحران را ندارند

        شهر کابل ظاهرا بهای «پیشرفت‌های فوق العاده‌‌ی» صلح زلمی خلیل‌زاد با  طالبان را می‌پردازد. در ۲۴ ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com