خانه » آرشیو نویسنده: سید مبین هاشمی

آرشیو نویسنده: سید مبین هاشمی

افغانستان منحیث یک سرزمین و دولت

در این نوشته کوشش شده است تا تاریخ افغانستان منحیث سرزمین و دولت مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه علمی ...

ادامه مطلب »

اندرباب واژه افغان

یکی از جمله مشکلات حل ناشده و جنجال بر انگیز دولت و مردم افغانستان بخصوص قشر روشنفکر کشور اصطلاح “افغان” ...

ادامه مطلب »

کی ها اقلیت اند

من به این باور هستم که اکثر مطالب و موضوعات یا ناقص ویا به شکل غلط برای ما تدریس و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com