خانه » آرشیو نویسنده: كليم الله همسخن

آرشیو نویسنده: كليم الله همسخن

واقعیت گفت‌وگو و تسلیمی استاد عطا رفع تحریم‌ها می‌باشد

تحریم اقتصادی در سیاست یکی از ابزار های فشار است-تحریم اقتصادی آمریکا و اروپا ایران را مجبور به گفتگو بر ...

ادامه مطلب »

تاجیکان و فقدان قدرت گفتگو

تاجیکان در تاریخ هرچه که باشند و هر چه داشتند گذشتۀ آنهاست. درحال حاضر به سخن پدرام «تاجیکان در این ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com