خانه » آرشیو نویسنده: دکتر حسین یاسا

آرشیو نویسنده: دکتر حسین یاسا

آیا فدرالیسم واقعا یک داستان ناموفق است؟

مقدمه  درک بسیاری از افراد در مورد نظام فدرالیزم تنها از بُعد سازمانی و ساختاری آن است، البته که آن ...

ادامه مطلب »

فدرالیسم مالی (Federalism Fiscal)

    فدرالیسم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام های فدرالی و حتی نظامهای تک ساخت-غیر متمرکز به حساب ...

ادامه مطلب »

تفاوت میان حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون (Difference between Rule of Law and Rule by Law)

  چکیده التهاب اوضاع افغانستان مدتی است که افکار علمی و فرهنگی را سرگردان نموده و به همین دلیل، مقاله ...

ادامه مطلب »

ابعاد سیاسی سازش نامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان

  چکیده تمدید «سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان » (Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement)  به طور اختصار “APTTA”، با توجه به ...

ادامه مطلب »

چرا طالبان «مرمی» را بر «برگه رای» ترجیح می دهند؟

  چکیده: تا هنوز رویکرد رهبری طالبان در پیوند با دولتداری، همان تمرکز گرایی، البته با سلطه خود آن ها ...

ادامه مطلب »

افغانستان نوین و نیاز به رویکرد نو بر مبنای جدید

  نظام “تک ساخت-ریاستی” مبتنی بر اندیشه “ملت-دولت” دلیل زیربنایی نزاع   چکیده با پدید آمدن واژه های ملت و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com