خانه » آرشیو نویسنده: حفیظ حازم

آرشیو نویسنده: حفیظ حازم

جمهوریت چلونکی های بی خبر و لوده

مصاحبه سراپا دروغ و فریب جناب حفیظ منصور را با رازق مامون در برنامه جمهوری پنجم دیدم و با دقت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com