خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار (برگه 10)

آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار

«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر

                  (در پیوند به پیام بی بی گوهر شاد ترکمنی)                                           ــ بخش دوم و پایانی ــ تماس ایمیلی مهمی از ...

ادامه مطلب »

«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟

                  (در پیوند به پیام بی بی گوهر شاد ترکمنی)                                          ــ بخش نخست ــ تماس ایمیلی مهمی از اسم بانو گوهرشاد ...

ادامه مطلب »

من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟

در این اواخر شماری از خوانندگان نوشتار های این کمترین؛ طی تماس ها؛ کامینت ها و ابراز نظر ها؛ وانمود ...

ادامه مطلب »

چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل!

                           «پښتانه هم فارسی وایی چی ماړه شی»   بحثی ناخوشایند و ناخواسته ولی جبری:   تخریب اساسات تاریخی، سیاسی، ...

ادامه مطلب »

استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی!

  مقاله سوم «میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما؟»   مسلم است که این کمترین؛ نه دومین، ...

ادامه مطلب »

منزل هایی که آدمی؛ فرو تر از حیوان است

  در قسمت نخست بحث «میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما» از مفهوم مقولهِ نابغهِ ساینس؛ البرت ...

ادامه مطلب »

میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما

            (جوش و خروش فیسبوکی … لازم است ولی کافی نه!) درین شباروز شبح های به ظاهر متفاوتی در فضای ...

ادامه مطلب »

بانو ویدا ساغری؛ و «په په گویان… ملت ها»

  «خشم ویدا ساغری علیه ریاکاران» عنوان کوتاه نوشتی است که در گزارشنامه افغانستان به سردبیری جناب رزاق مامون؛ انتشار ...

ادامه مطلب »

آنها که پاک می بَرَند و آنها که پاک می بازند

«ده روز رخصتی بخاطر سربریدن یک حیوان (قربانی۱(»؛ سرنامه نوشتار تکاندهنده ای است که به تازه گی درج برخی از ...

ادامه مطلب »

حج و قربانی؛ در «جاهلیت» قدیم و در جاهلیت جدید!

  پیشاپیش وظیفه وجدانی خود میدانم که مراتب احترامات خود را خدمت آن هموطنان مؤمن و مسلمانان باورمند به حج ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com