خانه » آرشیو نویسنده: احسان واصل

آرشیو نویسنده: احسان واصل

یک بام و دو هوا

مردمان کشور های مختلف دارای ادیان ومذاهب مختلف می باشند. باید ادیان، مذاهب، رسم ورواج وفرهنگ همه مردمان را احترام ...

ادامه مطلب »

یاد داشتهائی از قرنطین /برگی از تاریخ

خاندان طلایی (اهل یحیی) چه گونه به کابل امدند ؟ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا امیر عبدالرحمن جرأت نداشت دوستی اش را با انگلیس ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com