خانه » آرشیو نویسنده: ‎محی الدین آشو فرهمند‎

آرشیو نویسنده: ‎محی الدین آشو فرهمند‎

‘خادم حسین فطرت را محاکمه کنید’

بار دیگر حکومت محلی سیاست حذف و سیاست حزبی و متعصبانه اش را ثابت کرد. امروز والی بامیان محمد طاهر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com