خانه » آرشیو نویسنده: عبدالحفبظ همام

آرشیو نویسنده: عبدالحفبظ همام

به بهانۀ ماه پرمیمنت “رمضان”

  یاد داشت: این نبشته یکی از درسهایی است که سال پار به مناسبت فرا رسیدن ماه پرفضیلت رمضان، برای ...

ادامه مطلب »

خشونت و ویرانگری درقالب بیماری”نارسیزم ویا خود شیفتگی”

خود شیفتگی ویا بیماری نارسیزم، احساسی است عمیق ومبتنی برخود بزرگ بینی، جزم اندیشی و بینظیر بودن درهمه ابعاد فکری ...

ادامه مطلب »

رمز پایداری درجهان هستی

چند ماه قبل در یکی از ویبسایتها، گزارش علمی را پیرامون پیوند سر یک انسان به بدن شخص دیگری که ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com