خبر و دیدگاه

زنان و مردان در اسلام از هم جدا نیستند ‎

در اسلام بانوان و مردان از هم جدا نيستند .
بعد از دوره طلابي خلفاي راشدين و حتي امپراطوري هاي اسلامي مانند تركان  عثماني ، عدالت اسلامي در سطح اجتماعي بر عليه بانوان صد درجه تغيير كرد و بانوان را قشر دوم جامعه ساختند و مرتكب بزرگترين بي عدالتي شدند. اشخاص مانند ابن تيميه و محمد عبدالوهاب رهبر فرقه وهابي درين بي عدالتي ها نقش بارز را بازي كردند و با تفسير و معني غلط آيات بر زن مسلمان ظلم  روا داشتند.
وقتي ما تاريخ اسلام را به دقت مطالعه مي كنيم مي بينيم كه بانوان خدمات ارزنده در تمدن اسلامي  انجام دادند و از مردان جدا نبودند. قرآن مجيد جزيي ترين تبعيض بر عليه بانوان نكرده اســت و اگر قرآن در مقابل بانوان تبعيض ميكرد عدالت خداوندي زير سوال مي رفت و اما تحقيقات نشان ميدهد كه زن و مرد مسلمان در ساختار تمدن اسلامي در كنار هم نقش بارز بازي كرده اند. من اين مطالب را در دو كتاب كه به فارسي و انگليسي تحقيق كرده ام نوشته ام . كتاب ها در سايت آمازون در دسترس شماست ، و امروز ضرورت افتاد تا درين برگه تكرار بنويسم .
وقتي مسجد قبا اعمار شد زنان در عقب مردان نماز ادا ميكردند و اصول اين بود كه اول زنان مسجد را ترك ميكردند و مردان منتظر مي بودند تا زن آخري از مسجد خارج شود و بعد مردان از جاي خود  بر ميخاستند و از مسجد خارج مي شدند. امروز زنان در مسجد حق ندارند با مردان يكجا باشند
در احاديث صحيح بخاري مي خوانيم كه مردان و زنان يكجا وضو ميگرفتند .
حضرت رسول كريم ص روزي خطبه مي داد و يك زن برايش گفت كه ايستاده خسته مي شوي اجازه بده برايت يك چيزي بسازم كه بتواني بينيشيني. زن يك نجار داشت و بدين ترتيب منبر مسجد ساخته شد .بلي منبر مسجد به پيشنهاد يك زن ساخته شده اســت .
حضرت بي بي عايشه در جنگ هاي اسلام به اجازه شوهرش حضرت محمد ص شركت ميكرد . همين بود كه در دوره امپرطوري هاي اسلامي زنان بايد شمشير زدن را مي آموختند و در غزوات كه به خاطر اسلام صورت ميگرفت در كنار مردان در جنگ ها شركت ميكردند.
در زمان جنگ خانم ها مردان زخمي را در خيمه هاي شان براي تداوي و علاج مي بردند .
حضرت بي بي عايشه رض در تاريخ به نام آموزگار لقب دارد در كنار اينكه يك بانوي فقيه بود و مردم از او سوال ميكردند. اينكه يك شخصيت بزرگ سياسي بود و مردان را دور خود جمع كرد و با حضرت علي رض جنگيد بحث جداگانه اســت. اينكه حق به جانب بود يا نبود ، قضاوت در دست ما نيست . نكته مهم اين اســت كه زنان در سياست بايد باشند . قابل يادآوري است كه همه احاديث جعلي بر عليه زنان بعد از فوت عايشه صديقه رض ساخته شده اســت و بين مردم توزيع شده اســت تا زنان را مطلق به حاشيه برانند.
زنان با مردان شان يكجا هجرت كردند .
زنان حق دارند كه از شوهر خود مطالبه طلاق كنند و اين موضوع در صحيح بخاري بسيار واضح اســت و علماي شيعه اين حديث كه به شكل داستان آمده اســت قبول ندارند و از همين سبب اســت كه جمهوري اسلامي ايران بزرگترين بي عدالتي را در مقابل زنان مرتكب مي شود و در بين تسنن چنين وانمود كرده اند كه تا مرد طلاق ندهد زن طلاق حق طلاق خواستن را ندارد .[مضحك]
فاطمه الفهري اولين دانشگاه را نه تنها در جهان اسلام بلكه در جهان بشريت بنا كرد و اما امروز تحت تسلط طالبان نادان زنان از حق كار و تحصيل محروم هستند و قوم پرستان ازين بي عدالتي دفاع مي كنند .
مساله شهادت دو زن تفسير خود را دارد و همچنان واژه ” درجه ” كه امروز تحقيقات نشان ميدهد كه حجم مغز مرد به خاطر جسامت بزرگتر است نه اينكه يك زن در عقل و دانايي از مرد كمبودي داشته باشد.
امروز اتاق نماز زنان را جدا كرده اند كه خلاف سنت پيامبر است.  زن حق تحصيل را ندارد و مطلق از همه حقوق كه اسلام براي شان داده اســت محروم هستند.
آنانبكه زنان را كمتر از مردان مي بينند خاين دين و خاين مردم هستند .
دكتر فريد يونس
استاد بازنشسته ي بشر شناسي فرهنگي خاور ميانه ، مطالعات و فلسفه اسلامي
كليفورنيا ، ايالات متحده امريكا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا