خبر و دیدگاه

خرافات و سو ء استفاده از مسند دین را نمیتوان با بی دینی مهار کرد.

تو غره بدان مشو که می مینخوری
صد کار کنی که می غلام است انرا
در جامعه ایکه نود و نه در صد آن مسلمان است خرافات و سو ء استفاده از مسند دین را نمیتوان با بی دینی و یا در تضاد و واکنش با دین اصلاح ساخت و قدرت ملا را نمیتوان در تضاد با دین مهار کرد بلکه میتوان از طریق روشنگری دینی و با استناد بر یگانه منبع و مرجع دین یعنی قرآن کریم،  مردم را با جامعه بیدین ملایی آشنا ساخت . و دوکان دینفروشان را که متاع خرافه را در ترازوی توحش،  بزور شلاق ارتجاع بنام دین میفروشند را بست و مردم را از شر شرک و خرافه و وحشت نجات داد .
در جامعه سنتی و محافظه کاری که اکثریت مطلق آن مسلمان است با پیروی از دین سنتی و تقلید از ملا دین را به میراث گرفته و به آن ایمان دارند و آنچه ملا بگوید انرا مقدس میدانند چگونه میشود اولا دین را از انحصار ملا نجات داد و بعدا مردم را از توحش و بربریت دینی آزاد ساخت ؟
روشنفکران ما در طول تاریخ کوشیده اند تا این درد مهلک و خانمانسوز اجتماعی را که باعث فقر ، بیعدالتی و بی ثباتی جامعه است را بصورت واکنشی در تضاد با دین نه در روشنگری دینی مهار نمایند که متاسفانه علاوه بر اینکه نتیجه مطلوب نبوده بلکه شمشیر دوسره را بدست تیکه داران و دکانداران دین داده تا با شلاق قوی تر اسپ جهل و خرافه و شرک شانرا بی باکانه تاخت و تاز نمایند .
بلی دوستان خواننده !
موضوعی را که من میخواهم انرا بیان نمایم عدم تمرکز و کم اهمیت دادن سنگر منبر در جامعه مسلمان سنتی و بیسواد و بیدانش دینی ماست. روشنفکران و دانشمندان ما اهمیت سنگر منبر را یا نادیده گرفته و یا بگونه تمسخر از آن تجاعل عارفانه نموده تا با فاصله گرفتن از دین خود را در لباس روشنفکر قلمداد نمایند در حالیکه ثمر کار شان صفر و نتیجه منفی در قبال داشته است .
تا جایکه دیده میشود اولین قدم اکثر چنین به اصطلاح روشنفکران و دگراندیشان در کشور ما مبارزه با خدا و با دین است تا از طریق بیخدایی و بیدینی مردم جامعه را که نود درصد مسلمان اند و دین در تار و پود وجود شان بافته شده است و بخاطر دین سر میدهند را از طریق بی دینی اصلاح نمایند و تجربه نشان داده که توصیه چنین نسخه و پیشنهاد چنین دارو به مثابه زهر کشنده بوده و مریض را هلاک کرده است اما باز هم تکرار اشتبا می‌کنیم و باز هم درد را ناشناخته مداوای زهر توصیه می‌کنیم .
در بیش از چهل سال گذشته ما بزرگ‌ترین و محکمترین دژ تسخیر ناپذیر که همانا سنگر منبر است را باخته ایم و با فاصله گرفتن از سنگر منبر این بلنداژ آهنین بدست ملا و درخدمت استعمار قرار داده ایم تا از بلندای آن ما را تیرباران نمایند و مردم و کشور مانرا از همین مسند به اسارت و غلامی گرفته هست و بود مانرا ببلعند .
امروز اگر ما به اهمیت سنگر منبر می اندیشیدیم و انرا درک میکردیم هر ملا و هر نوکر استعمار خون مانرا بنام دین نوشیده نمیتوانست ، اگر سنگر منبر را ما با خود میداشتیم تسلیم شمشیر زنگ زده و از کار افتاده استعمار نمیشدیم و خرافه را مقدس نمیدانستم و نوکران استعمار را پیشوا خود نمیخواندیم و آنچه را دشمن بنام دین و ایمان بالای مان تحمیل میکند انرا از همین سنگررمنبر با علم و دانش از دین و قرآن رد میکردیم و تسلیم ملا نمیشدیم .
امروز استعمار ما را از سنگر منبر شکار میکند و اهداف استعماری خود را بنام دین و شریعت از خوددساخته به زور شمشیر بر فرق ما تحمیل کرده ما به نسبت بیگانگی که از دین خود داریم انرا قبول و مقدس میشماریم و بر پای هر نوکر و غلام و هر مرتجع و بیدین و مشرک سرتعظیم خم می‌کنیم و گپ او را حکم خدا میدانیم .
دوستاگرامی !
اگر امروز سنگر منبر در پنجشیر و بدخشان و تخار و کابل ووووو در اختیار ما میبود و دشمن از دروازه مسجد و مدرسه داخل حریم خصوصی ما نمیشد و در مساجد ما لانه نمیکرد ما را از بیرون سقوط داده نمیتوانستند و این تجربه را باداران شان کرده اند و به ناکامی و خجالتی در روی خود خورده اند . اما با درد و دریغ این بار دشمن در درون دین ما خانه کرده و و سنگر دین مانرا تسخیر کرده و ما را فلج ساخته و شهر های مانرا یکی بعد دیگر در اختیار گرفته اند و آنچه را که پدران شان باخود بگور بردند امروز مفت نصیب شده و انرا به آسانی از دست نمیدهند .
امروز از همین سنگر منبر شهید مانرا مردار . مبارز ما را یاغی و ملت مانرا باغی دین مانرا فسق زبان مانرا را خارجی و خود مانرا مشرک میخوانند و با فتوا های استعماری ما را ریشه کن کرده و نابود میکنند .
امروز اگر سنگر منبر را میداشتیم این ملای آلوده و مفعول فروخته شده از گهواره جهاد و مقاومت از دژ تسخیر ناپذیر و از پایگاه ایمان و عقیده مردم چنین لاطایلات و با دین خود ساخته خود مردم را مخاطب قرار داده نمیتوانست و با اراجیف ساخت ملاهای دیوبند و بازار قصه خوانی چتلستان بر ریش مردم خندیده نمیتوانست .
اگر ما روشنفکر دینی میداشتیم از همین جمع برویش تف میانداخت و با دلایل و شواهد قرانی دین شرک و استعماری این نجاست های مفتخوار و شبش های گندیده را از منبر پاهین میانداخت تا بادارانش پند میگرفت .
بیاید از تاریخ بیاموزیم و متحدانه سنگر منبر را دوباره از چنگال گرگسان خون آشام و خفاشان مزدور نجات دهیم و مردم خود را از چنگال تیکه داران و انحصار گران دین پر امان داریم .

۱۹

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام برادر عزیز ارزو دارم که حداوند متعال اسعداد تان را شگوفا ساحته و مصدر حدمت بیشتری شوید۰ خوب است که در مسآله دین چیزی نوشتید تا این که باشد مردم از تاریکی بیرون اید، کسانی بودند که زنده گی خود را وقف بی دینی کردند تا با شد که خدمتی به استعمار کرده چیزی نصیب شان گردد اما سر انجام جایی شان ذلت شد و کسانی که دین را سبب معشیت خود ساختند هم چنان۰ برادر عزیز همانطور که قران عظیم کمایی و درامد را از راه دین نهی کرده طعنه راه همچنان امید وارم که ازرده نشوید۰ اصلاح این ملا یا مولوی که کار دیگر جز دین ندارد، اگر کمی دیگر هم به تکلیف تان بیفزایید مطمن ام که در کارکرد هایی ۵۰۰ ساله استعمار می یابید
    با احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا