خبر و دیدگاه

خصوصیات یک عالم

سلام عزيزان
به جواب يك بانوي عزيز كه عالم دين كي مي تواند باشد ؟
من درين مورد نوشته ام و هم در برنامه ها گفته ام و تكرار احسن است .
اول عالم دين در اسلام وجود ندارد و اين يك فريب بزرگ است كه مردم خورده اند . در اسلام همه جهان هستي دين است. همه مخلوق هستند و خالق يك خالق است. چطور امكان دارد كه يك انسان همه جهان هستي را بياموزد و تدريس كند ؟ بلي ! تاريخ اسلام ، سيرت نبي ص ، اصول فقه ، قرآن شناسي ، حديث شناسي اينها را مي توان تحصيل كرد و اما با از بر كردن آيات و چند حديث نه مي توان عالم شد .
دوم عالم به أساس قرآن و سنت زندگي مي كند و نه غير آن . اگر تخطي مي كند عالم نيست .
سوم عالم دين را تحميل نه مي كند و به آزادي انسان اعتقاد كامل دارد .
چهارم عالم هيچ چيز را نه مي تواند حرام كند . حرام كردن حق خداست .
پنجم عالم نظر به مقتضيات عصر و ايجابات زمان سخن مي گويد نه اينكه به متون گذشته رجوع كند . اما آن متون را بايد خوانده باشد .
ششم عالم براي حكومت ها و قوه هاي سياسي كار نه مي كند و نزد رئيس جمهور و يا پادشاه نه مي رود . آنها نزد عالم مي آيند .
هفتم عالم بين مردم تبعيض نه مي كند و در وقت فتوي همه مردم را مد نظر مي داشته باشد نه يك گروه خاص را .
هشتم عالم تواضع دارد و از مردم خود را بالا تر نميداند و مثل مردم لباس مي پوشد . اگر لباس او فرق دارد معلوم است كه در دانش خود كه از ديگران بهتر است مغرور است و توقع دارد كه مردم او را احترام كنند .
نهم چون دين اسلام ، دين بشريت است براي منافع بشري سخن مي گويد نه تنها مسلمانان .
دهم عالم كار مي كند و خود را اعاشه مي كند نه اينكه از پول مردم خود را اعاشه كند . امام ابوحنيفه كار ميكرد و هم عالم بود.
يازدهم عالم از خود تاليفات ميداشته باشد . ترجمه كار ديگران است . و كار علمي او بايد از خودش باشد نه اينكه از ديگران نقل قول كرده باشد و اما ديگران را بايد خوانده باشد .
دوازدهم عالم استقلال فكري مي داشته باشد و نه اينكه كپي ديگران باشد .
سيزدهم عالم دين را مصالحه نه مي كند و در راه دين جان خود را ميدهد .
چهاردهم عالم تعصبات مذهبي و قومي و زباني نه ميداشته باشد و براي همه امت اسلامي خدمت مي كند . به مجرد كه به يك عالم گفتند عالم اهل تسنن يا تشيع معني آن اين است كه براي يك مذهب خاص كار ميكند نه جهان اسلام و مي تواند سخنان او مغرضانه باشد و يك مذهب قبول نكند . پس عالم جهان شمول مي باشد.
پانزدهم عالم از مردم براي كنفرانس هاي اسلامي و سخنراني پول درخواست نه مي كند و نظر به يك حديث پيشواي اسلام از طريق دين امرار معاش نه مي كند چنانچه حمزه يوسف از مردم پول ميخواهد.
شانزدهم عالم پاك و نظيف مي باشد و اما با تجمل و خانه لوكس و موتر لوكس زندگي نه مي كند . آن عالم كه در خانه هاي مجلل و شهر هاي كه تنها پولدران زندگي مي كند ، زندگي ميكنند عالم نيست .
هفدهم عالم رهنما مي باشد و كسي را انتقاد و ملامت نه مي كند . خودش يك الگوي زندگي مي باشد .
هژدهم عالم بين زن و مرد تبعيض نه مي كند و چون قرآن مي گويد زنان و مردان از همديگر اند و يا زن لباس مرد أست و زن لباس مرد پس زن و مرد را به يك ديده مي نگرد .
نزدهم عالم براي كسي تصميم نميگرد و اما براي مردم مي آموزاند كه چطور در مسايل زندگي با ديد قرآن و سنت مردم براي خود شان تصميم بگيرند .
بيستم عالم همه اديان را احترام مي كند و هيچگاه حق قضاوت ديگر اديان را به خود نميدهد و اما موقف خود را روشن مي سازد.
فريد يونس
يازدهم اكتوبر ٢٠٢٢

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا