خبر و دیدگاه

صدای دادخواهی

 

وطنداران وطن در آتشِ بیداد می سوزد

اگر غـافـل بمانید ریـشـه و بنیاد می سوزد

شده خاک من وتوعرصۀ مشق تروریستان

به چنگ مافیا هرکس اگر افـتاد می سوزد

گلان باغ ما پرپر شـده در پیش چـشـم تان

نـوای بلـبـلان در دوزخ صـیـاد می سوزد

نه تنها دختران ازحق انسانی شدند محروم

ز جور جهل طالب مادر و اولاد می سوزد

صدای دادخواهی در گلوها میشود خاموش

بـه هنگام عـزا هـم ناله و فـریاد می سوزد

به کشور نسل کشی و کوچ اجباری بُوَد جاری

ز کین طالبانی روح عدل و داد می سوزد

زبس درجسم وجان حق آزادی زدند خنجر

حـقوق در مسلخ خـونین استبداد می سوزد

فقط نسل کنونی نیست قربانی در این بازی

که مغز استخوان و ریشۀ اجـداد می سوزد

به جز نفرین و نفرت نیست در اذهان افراطی

خلوص عشق دل در کـورۀ شیاد می سوزد

خدا یا ایـن چه آتـش بـود پیمان قـطر درداد

که هسـتی بشر در گـوهـر ایجاد می سوزد

به چنگ طالب وداعش دادند هست و بود ما

بـه تندور تروریستان دل افـراد می سوزد

نباشد در دل کاخ سفید جز جنگ و ویرانی

که مظلوم زیر پای وحشت شداد می سوزد

سخـن از حـق آزادی انسـان اسـت در دنـیا

ولی در کـشـور مـا مــردم آزاد می سـوزد

گرفتارغم و فقر وعذاب ودرد انسان گشت

درین میدان جنگ گرم وسرد امدادمیسوزد

بجای نفت ونان شمشیرخونین میکنند سودا

رفاه وصلح وامنیت به چنگ باد می سوزد

جهان با نظم نو ازچنگ ظالم می شود آزاد

ضحـاک ماردوش را کاوۀ حـداد می سوزد

7/10/2022

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا