خبر و دیدگاه

غيرت افغاني ميراث عرب جاهلي است

وقتي ما انتروپولوژي عرب قبل از اسلام را مطالعه مي كنيم مي بينيم كه بعضي از واژه ها و كردار ها به نام دين وارد متون ديني ما شده است كه اساسا قبل از اسلام وجود داشته است و اما اسلام معني و روحيه آنرا تغيير داد. چنانچه طواف در دور كعبه قبل از اسلام وجود داشت و اما اسلام محمد (ص) رو حيه طواف را تغيير داد ورنه قبل از اسلام كفار هم در دور كعبه طواف ميكردند. يكي ازين واژه هاي جاهليه كه اسلام معني و عملكرد آنرا تغيير داد غيرت است كه ما مطلق در معني آن به اشتباه رفتيم و يا توجه نكرديم. يكي دو حديث كه در باره غيرت آمده است معني آن اين نيست كه مردم را ، مخصوصا بانوان را از حقوق حقه اسلامي شان محروم كنيم . يك معني غيرت در زبان عربي شجاعت است. مردان و زنان غيور يعني مردان و زنان شجاع . در اسلام ، وقتي تاريخ  را مطالعه مي كنيم ،شجاعت مرد و زن ندارد . اسلام غيرت هاي قومي و قبائلي را كه امروز در جامعه ما منحيث يك اصل اجتماعي  پذيرفته شده است منع مي كند و اصل غيرت در دين است نه در مسايل اجتماعي و يا دفاع از زنان. وقتي پيامبر (ص) از واژه “غيره” سخن مي گويد هدف اش پاسداري از دين است نه چيز ديگر . اما بايد بدانيم كه پاسداري از دين اين نيست كه همسر خود را كنترل كنيم كه همراي كي ها صحبت مي كند و يا نمي كند. يا مانند طالبان نادان دختران را از حق آموزش و پرورش منع كنيم. غيرت آن است كه چيزيكه خدا حرام كرده شما از آن جلوگيري مي كنيد . به اين حديث توجه كنيد كه از نهج الفصاحه كه دانشمندان شيعه گردآوري كرده اند نقل قول مي كنم. حديث چنين است : ان الله تعالي يغار و ان المؤمن يغار و غيره الله ، إن ياتي المؤمن ما حرم الله عليه يعني خداوند غيرت دارد و مومن غيرت دارد ، غيرت خدا اينستكه [وقتي ] مومن مرتكب كاري شود كه خدا حرام كرده است . مي بينيد كه اول غيرت خاص براي خدا و دين است يعني خدا غيرت دارد و چون مومن خليفه خدا در زمين است ، او هم غيرت دارد اما در راه دين وقتيكه از حرام دوري مي كند نه اينكه از مذهب خود دفاع كند يا از همسر خود دفاع كند و يا مردم را به نام غيرت از حق و حقوق شرعي منع كند . امروز اگر يك دختر همراي يك مرد جوان سخن مي گويد برادر دختر با مشت در دهن او مي كوبد كه چرا همراي  خواهرش سخن  گفته است. زن يعني همسر هم غيرت نيست. يك زن حق دارد طلاق بخواهد كه اين را خلع گويند و بعد از دوره عده با يك كسي ديگر ازدواج كند. غيرت چه شد ؟ دختران حق دارند تا زوج خود را ، خود شان انتخاب كنند . در كجاي اين برخورد اجتماعي غيرت است ؟ خداوند هم نمي خواهد كه از دين او به شكل وحشيانه دفاع كنيد كه اگر كسي كفر گفت فورا او را سر ببريد . تنها در ميدان جنگ اگر يك كافر به اسلام حمله مي كند درينصورت كشته مي شود چنانچه حضرت علي رض يك كافر را در ميدان جنگ وقتي به اسلام حمله كرد كشت. يعني علي رض وقتي به خودش توهين شد آن كافر را نكشت بلكه وقتي به اسلام حمله كرد او را كشت . يعني علي رض غيرت ديني را تمثيل كرد . در حديث ديگر حضرت رسول كريم ( ص) ميخوانيم اينكه إن الله تعالي يحب من عباده الغيور  يعني خداوند بارك و تعالي بندگان شجاع خود را دوست دارد. اينجا هدف از شجاعت پاسداري دين و مبارزه در راه دين است .
واژه غيرت در فرهنگ ما مطلق غلط فهميده شده است . فهرست غيرت هايكه از فرهنگ قومي و قبائلي عرب رسيده است:
كسي طرف زن تان نگاه كرد بايد. او را بكشيد در حاليكه زن از خود شخصيت دارد و به من و تو نياز ندارد كه دفاع كنيم . خودش از خود دفاع مي كند . غيرت افغاني ما اين است كه اولاد مسلمان بيسواد است و ما بيتفاوت هستيم يعني از دين خود پاسداري نكرديم . اولاد مسلمان با فقر دست و پا مي زند و ما سيل بين هستيم در حاليكه كمك به فقرا و دست آنها را گرفتن غيرت ديني است چيزيكه ما نداريم . شيعه و سني با طالبان ميخواهند كنار بيايند  در حاليكه با جاهل كنار آمدن گناه است و حتي امام جعفر صادق ( عليه الرحمه ) گفته است كه با احمق دوست نباشيد، غيرت ما چه شد ؟؟
در تلويزيون ها دين اسلام را توهين مي كنند و اشخاص نادان هر روز به مخالفت دين سخن مي گويد غيرت ما چه شد؟
خلاصه كلام اين است كه غيرت در اسلام پاسداري از دين است نه موضوعات كه به نام غيرت در كشور همديگر را مي كشيم . غيرت واژه ايست كه قبل از اسلام در فرهنگ عرب وجود داشته است و ما همان شكل قومي و قبائلي آنرا در كشور تطبيق مي كنيم نه آنكه تعريف كه خدا  از غيرت  دارد .
به اساس تعريف  كسانيكه   از دين دفاع نه ميكنند بي غيرت هستند  اما دفاع اين نيست كه مردم را سر بزن و يا  توهين كن. دفاع آن است كه با دلايل علمي  و سخن نيكو و جدي  از دين دفاع بايد كرد و به آنانيكه به دين حمله مي كنند جواب دندان شكن بايد داد . خاموشي در مورد دين كه مورد حمله قرار ميگيرد بي غيرتي است .  امروز  مسلمان شيعه و سني از دين دفاع نه مي كند اويكه متعصب قومي است از مذهب دفاع مي كند ، از زبان دفاع مي كند ، از قوم دفاع مي كند. كه همه اي اينها بي غيرتي است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا