خبر و دیدگاه

به مناسبت روز جهاني دختر

دختران به نام اسلام استثمار شده اند
روز يازدهم اكتوبر ، روز جهاني دختر است كه از طرف سازمان ملل متحد نامگذاري شده است. با كمال تاسف دختر مسلمان از حقوق مدني مطلق محروم است كه اين موضوع بسيار نگران كننده است زيرا  نه تنها دختران مورد تبعيض علني به نام دين و سنت قرار داده شده اند، جوامع اسلامي را يك جامعه نيمه فلج ساخته است كه اين موضوع  اسلام را بسيار بد نام كرده است .
قرآن مي گويد الهي بر علم من بيفزاي. اين آيه براي اهل ذكور و اناث گفته شده است. طالبان با جلوگيري دختران جوان از مكتب رفتن مرتكب تبعيض شده اند و مخالف اسلام محمد (ص ) كه فرموده است آموختن علم براي مسلم و مسلمه فرض است،  عمل مي كنند. نه تنها از حقوق آموزش و پرورش دختران محروم شده اند دو موضوع ديگر أست در كشور هاي اسلامي كه جدي بايد پيگيري شود.
اول نكاح صغير كه درين مسله همه خاموش هستند. نكاح صغير كه يك جنايت است و با اين مسله پيوند دارد. نكاح اجباري حقوق يك دختر را در انتخاب همسر سلب كرده است . درين جنايت مذهبيون دست بالا دارند زيرا اين طبقه به همان حديث جعلي كه سن عايشه صديقه ( رض) را ٩ ساله نشان ميدهند اعتقاد دارند درحاليكه تحقيقات نشان ميدهد كه بي بي عايشه صديقه بين سن شانزده و هژده بوده كه با پيامبر. نكاح كرده است نه كمتر از آن . حديث از پيشواي اسلام داريم كه هيچ كس حق ندارد تا دختر باكره و زن بيوه را بدون اجازه اش به نكاح كسي داخل سازد. اما متاسفانه اين عمل غير مدني را هر روز در افغانستان اجرا مي كنند و مذهبيون و حتي قشر تحصيل يافته خاموش هستند و نه از سن دختر كسي سوال مي كند و نه از موافقه دختر . در آن نكاح كه دختر حضور نداشته باشد آن نكاح اگر حرام نيست مكروه است زيرا بي بي فاطمه زهرا (رض) در نكاح خود با حضرت علي (رض) حضور داشت. هيچ متكفل عقد نكاح نبايد بدون حضور دختر نكاح را عقد كند. متاسفانه چون أفغانستان يك كشور قومي و قبائلي است شريعت هميشه پايمال است زيرا قوم به نفع خود عمل مي كند. و اين شرم كلان است. در شيعه ايران چون حضرت عايشه صديقه ( رض) را به رسميت نه مي شناسند رفتند به سن ازدواج حضرت بي بي فاطمه زهرا ( رض) كه به حساب ايشان سيزده بوده است. يعني دختر به اجازه والدين مي تواند در سن سيزده نكاح كند در حاليكه يك دختر سيزده ساله هنوز كودك است. مشكل درين اين است كه ملا و آخوند نادان آيه ” رشدا ” را در قرآن همه سني و شيعه رشد جسمي ترجمه و تفسير كرده اند نه عقلي . اساسا آيه رشد در قرآن هدف آن رشد عقلي است نه جسمي. جالب اينكه همه ميدانند كه نكاح در اسلام سنت است نه فرض و اما آموختن علم فرض است. پس براي يك جامعه متمدن ما اول بايد دختران را آموزش و پرورش تشويق كنيم و وقتيكه درست به رشد عقلي رسيدند و اگر خود شأن خواستند مي توانند ازدواج كنند. نكاح يك موضوع شخصي و خصوصي دختران جوان است و هيچ كس نبايد ايشان را مجبور سازد تا نكاح كنند تا خود شان نخواهند. امروز كه روز جهاني دختر است ما بايد براي سه موضوع جدا مبارزه كنيم:
-آموزش و پرورش دختران
-جلوگيري از نكاح صغير
-جلوگيري از نكاح اجباري.
اين مسايل در حقوق بشر اسلامي أست نه اينكه ما اين. مطالب را از غرب تقليد كرده باشيم.
يازدهم اكتوبر ٢٠٢

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا