خبر و دیدگاه

سکه های عربی-ساسانی

(تاریخ اولیه اسلام از نگاه سکه شناسی)
سکه ھای عربی-ساسانی اصطلاحی است برای سکه ھای گوناگون ایران اولیه
اسلامی که در زیر سلطه اعراب با استفاده از طرح و کتیبه ھای سکه ھای پیشین ساسانی
ضرب شده اند. بیشتر سکه ھای عربی-ساسانی (شکل ١ (نقره ای اند کھ توسط معاصران
آنھا به نام درھم (پارسی میانه) یا دیرھم (عربی) معروف اند و ھر دو اصطلاح از درخمه
یونانی گرفته شده اند. این سکه ھا اکثرا با تصویر یک امپراتور ساسانی و کتیبه افتخاری
و تزئینات متعدد آراسته شده اند. در سمت راست تصویر، نام حاکم/فرماندار به خط پھلوی
است. در پشت آن محراب آتش زرتشتیان با خادمان آن در دو جانب قرار دارد. در کناره
چپ، سال ضرب با واژه ھا و در سمت راست، محل ضرب یا ضرابخانه درج است. در
تمام این مظاھر، سکه ھای عربی-ساسانی مشابه درھم نقره ای ساسانی است. تفاوت عمده
این دو سلسله وجود برخی از کتیبه ھای اضافی عربی روی بیشتر سکه ھای ضرب شده
در زیر اقتدار مسلمانان است، اما برخی سکه ھای فاقد زبان عربی را نیز می توان به
دوره اسلامی نسبت داد. سکه ھای عربی-ساسانی تقلیدی نیستند، زیرا مطمئینا توسط ھمان
افراد اواخر دوره ساسانیان طرح و تولید شده اند که نشان دھنده تداوم زندگی اداری و
اقتصادی در سال ھای اولیه حاکمیت مسلمانان در ایران است.

 

دوام مطلب...سکه های عربی – ساسانی (1)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا