خبر و دیدگاه

ندای وجدان

ندای وجدان

 

ندای وجدان ــ صدایی از درون آدمی است. آن صدایی که ازورای درک شهودی به انسان می رسد ولی گوش ظاهر وی آنرا نمی شنود . همین صدای درون آدمی است که انسان را می گوید که این کار را بکن وآن کار را نکن . صدای وجدان صدای عقل وصدای حق است . کسانیکه به ندای راستین این صدا گوش نمی دهند یا بی وجدان اند یا بی عقل یا حق ناشناس . 

در مورد ندای وجدان از آقای خلیل زاد سوال می شود . : هنگامیکه شما در دوحه  با نماینده های طالب پیمان امنیتی راامضا می کردید ــ که درآن آمده 5000 طالب در قدم نخستین بدون قید وشرط باید از بند زندانهای حکومت افغانستان رهایی یابد. آیا امضای رهایی 5000 طالب ندای وجدان شما بود یا جذبه وسازش با  احساس غرائز نفسانی وتباری وقومی شما . 

مادامیکه خود خوب می دانید که این 5000 طالبِ در بند زندان ، همان قاتلان شصت هزار سربازجوان این کشور اند که در جریان حکومت بی مقداراشرف غنی ــ بقتل رسیده اند .  

اما شما بدون  حکم دادگاه عالی و تمکین  نگذاشتن به قوانین حقوق بین الملل  ، زیرکانه درزیر چتر نیروهای رزمی آمریکا ، رهایی 5000 طالب قاتل را صادر کردید که نه از صلاحیت حقوقی شما بوده  ونه از صلاحیت حقوقی رژیم متقلب ودست نشانده وغیرمشروع اشرف غنی.  

نمی دانم که شما آقای خلیلزاد  از سال 1980 به اینسو که عضو حزب جمهوریخواهان آمریکا هستید و تاکنون در سمت های نماینده سیاسی آمریکا درسازمان ملل متحد وسفیرآمریکا در عراق وافغانستان کار وفعالیت کردید ، وادعای دکترا ودانشمندی را هم دارید ، اما ماهیت عملکرد سیاسی وانسانی شما در جامه عمل چیز دیگری را روایت می کندوفاقد شناخت حق وحقوق شهروندی ، بدوراز انسانیت وعقلانیت می باشد. 

تاریخ گواه این اصل است که نقش عملکرد سیاسی شمادر افغانستان بویژه از زمان ایجاد گروه طالبان تاکنون حاکی ازآن است که شما برنامه های عمل خویش را با همتباران خونی خویش همچو ، حامد کرزی واشرف غنی احمدزی بر بنیاد سه هدف سیاسی راهبردی ترتیب وتدوین کرده اید . 

1 ــ استقراروتداوم وتقویه پایه های سیاسی حاکمیت قبیله درافغانستان ومنطقه 

2 ــ تقویت وتمویل وتسلیح گروه طالبان از جنس قبیله بمثابه قدرت رزمی فشار ــ بالای اقوام غیر پشتون درکشور ومنطقه 

3 ــ تأمین منافع سیاسی واقتصادی آمریکا وشرکای سیاسی آن از طریق تولید مواد مخدر ، جنگ وانتحاروانفجار.  

آقای خلیلزاد تاریخ شاهد است که شما از آوان جوانی تاکنون خادم تمایلات نفسانی برای حفظ وبقای زندگی فردی وتباری خویش می باشید . ودررسیدن به غرائزنفسانی وتباری وکیف قدرت ، هیچگاه سجایایی نیک اخلاقی  مانند راستی ، صداقت ، مهرورزی ، انسانیت وشرافت ــ نزد شما کدام رنگ وبوی نداشته است. زیراعملکرد سیاسی واخلاقی شما درهمه مواقع نشان می دهد که شما چه یک موجود آزپیشه هستید. بگونه نمونه : 

یادت میاد زمانیکه که شما در دانشگاه آمریکایی بیروت دانش آموز دوره لیسانس بودی وهمرای اشرف غنی احمدزی در یک اتاق زندگی می کردی  ، روزی از خواب برخاستی وبه اشرف غنی گفتی که خوابی دیده ای ، اشرف غنی ازشما پرسان کرد که چه خوابی ، شما گفتید ! 

” من خواب دیدم که وزیرخارجه آمریکا شده ام  ” 

هنوزدانش آموزی بیش نبودی ، مگرازآن روزهای نوجوانی نیت واراده ، فکر و هوش شما درراه خدمت گذاری به زادگاه خودت نبوده ، بلکه راغب به رویکرد بندگی به کشورغیربوده است . پس خدمتگذاری بغیردرفرآیند زمان کم کم به سرشت کسبی وماهیت وجودی وسلوک رفتاری شما تبدیل گردیده است.  چه خوب سعدی بزرگ درمورد می نویسد : 

خـــوی بد در طبیعتی که نشست

 ندهد جز به وقت مـرگ از دست

من به این اندیشه تأکید می کنم ،  رهبران ونیروهای که اکنون در جبهه ضد تقلب برای ایجاد یک حاکمیت مردمی که درآن ارزشهای تعادل حقوق شهروندی ، همبستگی ملی ، عدالت اجتماعی ، آزادی وصلح  حرف اول را بزند ، باید درتشکیل چنین یک دولت همه شمول وتکامل پسند ، مسائل ذیل قابل تأمل باشد.

1 ــ باید راهبرد سیاسی دولت همه شمول بربنیاد شناخت کرامت انسانی وحقوق متعادل شهروندی به گونه ایجاز به مردم ما وجهانیان هرچه زود تر، ارائه گردد.

2 ــ نباید با نماینده های سیاسی آمریکا ، اتحادیه اروپا ونماینده فوق العادۀ سازمان ملل متحد ، برخورد سرد غیر دیپلوماتیک صورت گیرد . اینها همه بربنیاد منافع ملی خودشان عمل می کنند . سخن اینجاست که رژیم اشرف غنی تاکنون ازراه جنگ وانتحار وانفجار توانسته منافع این نهاد های بین المللی راتأمین نماید .ایندم  برحکومت همه شمول است که با تدبیرعقلانی برنامه های سیاسی واقتصادی خویش را بر بنیاد صلح وآزادی تدوین نماید ودرآن بر تأمین همه جانبه منافع ملی آمریکا ، اتحادیه اروپا وسایر کشورهای دوست ، پسندیده تأکید بعمل آید . 

3 ــ باحفظ حرمت به کرامت انسانی همه ، دیگرهیچگاه وهیچوقت نباید به مشوره ها  ، پیشنهادات و میانجیگری ــ حامد کرزی ، زلمی خلیلزاد وعبدالرب سیاف ، تمکین گذاشت . زیرا نقش منفی وفعال این سه فرد معلوم الحال ، سبب تولید این همه آشوب کنونی درکشورشده است . 

4 ــ دولت همه شمول از همین امروزباید نماینده های سیاسی خود را جهت مشورت به کشورهای دلخواه روانه بدارد . تا ازینطریق بتوانند برنامه های سیاسی واقتصادی وفرهنگی ورزمی خویش را به کشورهای دوست تفسیر کنند و حمایت همه جانبه آنها را دانشورانه جلب نمایند .   

5 ــ دولت همه شمول باید یک کمیسیون مشورتی برای رسیدگی به مسئله جذب دانش آموخته های که در کشورهای خارج زندگی دارند ، تشکیل دهد. این کمیسیون مکلفیت خواهد داشت که بربنیاد کثرت گرایی اندیشه بتواند کارآگاهان مجرب را به دولت همه شمول جلب کند واز این راه  بتواند پشتیوان منافع ملی ومشارکت همگانی باشد .

6 ــ قابل ذکر است که درتاریخ سرزمین ما هیچ حاکمیت سیاسی قومی ــ ازسیصد سال بیشتردوام نداشته است. اکنون درکشوردارد که حاکمیت پیرتمامیتخواه قبیله بر منوال تاریخ در پرتگاه فروپاشی قرار گرفته است. ازین بابت رهبران قبیله در یک سراسیمگی ودستپاچگی هرکدام برای نجات نعش مرداررهبری حاکمیت تک قومی تلاش غرضمندانه می ورزند ؛  یکی در چهره طالب بنام استانکزی ، دیگری درچهره نماینده ویژه آمریکا بنام زلمی خلیلزاد ، فرد دیگری درچهره میانجیگر بنام حامدکزی ، دیگری در چهره اشرف غنی رئیس رژیم متقلب غیر مشروع دست به کار شده اند اما همه در لباسهای رنگارنگ بخاطر یک هدف فعالیت دارند که تا این حاکمیت فرتوت جنایت پیشه قوم خویش را به هرقیمتی که بشود از مرگ حتمی نجات دهند .

ما خواستارحکومت همه شمول تکامل پسند که خواهان همبستگی ملی وتعادل حقوق شهروندی باشد هستیم. اما هوشدار می دهیم که باید مردم ما همبسته عمل نمایند . وبادرک چنین شرایط احترامانه تأکید می کنیم که هرگونه کرنش وعقب نشینی از خواست برحق صلح وخود فرمانی ملی ،  منجر به استمرار سه صد سال دیگر جنگ ودهشت وجنایت را در پی دارد.   

مارچ 2020 میلادی 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا