Uncategorizedخبر و دیدگاه

معرفی مقاله «خلجی ھا یا غلجایی ھا»ی دکتور جاوید

دکتور عبدالاحمد جاوید حدود ۶٠ سال پیش از امروز مقاله پژوھشی زیر عنوان «خلجی
ھا یا غلجایی ھا» در شماره دوم، سال ششم، جوزا – سرطان ١٣٣٧) مطابق ١٩۵٨ (به
نشر رسانیده و به اساس اسناد و منابع تاریخی نشان می دھد که آنچه بنام «غلزی ھای
افغان» نامیده می شوند، در واقعیت امر، ھمان «خلجی ھای ترک» اند که در منابع
گوناگون عربی و پارسی پس از اسلام تا سده ١۶ ذکر شده، در مناطق نزدیک کابل و
غزنی زیسته و محلی ھم بنام خلج در زمینداور نزدیک قندھار و غور وجود داشته است.
حتی از بابرنامه نقل می کند که «در راه میان کابل و ننگنھار… در سه-چھار جا تنگی ھا
دارد که پر از افغان ھای قطاع الطریق و خلجی می باشد…»، اما این خلجی ھا در اوایل
سده ١٧ با شجره سازی نادرست و افسانه «بی بی متو و شاه حسین» توسط مورخین
دربار ھند بنام غلزی ھای افغان نامیده شده و تا ھنوز خود را «افغان» می پندارند.

 

جهت مطالعه مقاله به لنک زیر کلک نمائید:

معرفی مقالھ «خلجی ھا یا غلجایی ھا»ی دکتور جاوید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا