خبر و دیدگاه

بیروكراسي سفارت هاي ماو طلاق زنان

بيروكراسي سفارت هاي افغانستان در خارج
زمانيكه من در اروپا، مملكت دنمارك دانشجو بودم كار سفارت هاي افغاني بسيار آسان بود. چند دانشجوي افغان ويزه خود را تمديد ميكردند و يا كار يك تاجر را ميكردند. مسايل قرارداد هاي سياسي و غيره اساسا از كابل اجرا ميشد. اين داستانِ چهل و چهار سال قبل است. حالا اوضاع تغيير كرده است. هزاران شهروند افغانستان در كشور هاي غربي و شرقي زندگي ميكنند و  نيازمندي هاي گوناگون دارند كه توسط وزارت خارجه افغانستان توجه نشده است. يكي ازين ضروريات دفتر طلاق و ازدواج در داخل سفارت است. فعلا يك قونسلگري افغانستان يك مرد يا زن كه با امور قضائي طلاق روبرو است توصيه مي كند كه بايد كابل برود و طلاق خود را در آنجا فيصله كند. در كابل مرد طلاق نميدهد و يك عده قضات رشوت ميخواهند. يك طلاق با رفت و آمد در كابل در حدود چهار هزار دالر تمام ميشود. مشكل درين است كه يك عده دختران مي روند كابل نكاح ميكنند و بعد از سه ماه متوجه مي شوند كه اشتباه كرده اند و آن چيزيكه در مورد آن مرد فكر ميكنند او آن مرد ايده آل براي ازدواج نيست  و آمدن او را در دفتر مهاجرت متوقف مي سازد و از دفتر حل و فصلِ منازعات خانوادگي اتحاديه افغانها در امريكا درخواست كمك مي كند. اكثرا نكاح صورت گرفته بدون اينكه جماع صورت گرفته باشد. نكاح فقط براي براه انداختن أوراق مهاجرت است. وقتي دختر تغيير مفكوره مي دهد مرد طلاق نه مي دهد و آن مرد نه مي داند كه در اسلام زن هم حق طلاق خواستن را دارد و شريعت چنين حكم مي كند كه اگر زن طلاق ميخواهد مرد بايد بدون قيد و شرط طلاق دهد و اگر مهري زن گرفته باشد بايد زن مهر را مسترد كند. نه تنها كه مرد از شريعت بيخبر است چون هدف أو آمدن به اروپا و امريكا است در آمدن پافشاري ميكند به جاي اينكه فورا طلاق گويد و دوسيه بسته شود در حاليكه او را دختر نه ميخواهد.
دفتر حل و فصل منازعات خانوادگي هر هفته به اين مشكلات در امريكا و اروپا رسيدگي ميكند. جالب اين است كه وقتي يك زن و يك مرد نكاح ميكنند ملا صاحب بدون دخالت سفارت فورا ميرودزن و مرد را نكاح ميكند. نكاح يعني شرعي حق همبستر شدن را به أوسان ميدهد. و اما وقتي ميخواهند از هم جدا شوند سنگ هاي كلان را سر راه زنان قرار ميدهند. اين بسيار غير عادلانه است .
زنان افغان كه طلاق ميخواهند و شوهر شان در افغانستان است بايد قونسلگري هاي مقيم راه هاي آسان تر تكاپو كنند و مردم را ازين مشكل نجات دهند. طلاق حق شرعي يك زن است و هيچ كس حق ندارد  يك زن را از حق زندگي محروم كند. تا سفارت هاي افغاني راه سهل تر و معقول تر پيدا كند و ما حاضر هستيم كه درين مورد كمك كنيم دفتر حل و فصل منازعات خانوادگي افغانها در امريكا و اروپا به خدمت زنان گرامي كه از هيچكونه حقوق از مردان كمي و كمبودي ندارند خواهد بود.
دكتورمحمد فريد يونس
بنيانگزار دفتر حل و فصل منازعات خانوادگي در امريكا
Afghan Domestic Violence Prevention
USA

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا