خانه » خبر و دیدگاه » دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

مردم خوب می دانند که دولت آمریکا برای تقویه روحی وروانی رژیم پوشالی اشرف غنی احمدزی ، گلبدین حکمتیاررا به کابل آورد . وی ازروز ورود اش به کابل تاکنون در وظایف سیاسی سپرده شده ازجانب آمریکای ها وپاکستانی ها به نفع تأمین منافع آنها ، واستقرار وتداوم حاکمیت سیاسی قبیله افغان خیلی موفق بوده است .
دراین اواخر در پهلوی این همه مصروفیت های خاکفروشانه ، وی ازجانب اربابان به وظیفه جدید ــ سخنگوی رژیم غنی درهمه امور،  تقرریافته است .  
به گزارش اسپوتنیک مورخ ۱۱ اگست ۲۰۱۷ میلادی ، گلبدین حکمتیار گفته است :
جهت مطالعه موضوع به اینجا کلک نمائید:

دیدگاهتان را ثبت کنید

ابراز نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

ارسال

Copyright © Jawedan.com