خبر و دیدگاه

نشست مسکو صلح ویا ادامه جنگ

نشست مسکو بخاطر دریافت راه حل در جنگ افغانستان خاتمه یافت.  به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نشست بعدی در کابل برگزار خواهد شد.  به باور من نشست مسکو گذشته  ازینکه بنام تلاش های منطقه ای جهت تا مین صلح وامنیت در افغانستان تعبیر شود یکنوع ساختار شکنی سیاسی در سطح منطقه وجهان هم بوده است که میتواند فراتر از  واقعیتی بنام  صلح افغانستان با تحریک طلبه مورد تحلیل وبر رسی قرار گیرد که بایست هر یک ازین فکت هارا به تنها ئی با پیامد های احتمالی مورد توجه قرار داد. اینجا دشمنان دیروز بنام دوستان امروز نشست مشترک داشتند ویا اینکه همه جهت فرار از مصیبت درنده بزرگ  در سایه روس جمع شده اند حتی کشور ها ئیکه منافع مشابه ومشترک ندارند اما طور غیر متعارف ومعمول بر سر یک مسئله در مسکو به بحث نشسته بودند.

  • نشست صلح در مسکو؟

  • عدم حضور اطراف اصلی جنگ یعنی طالبان وامریکا در جلسه.؟

  • نزدیکی روسیه وطالبان بنام داشتن دشمن مشترک یعنی  داعش؟

* اینکه روسیه میزبان  نشست صلح در مورد افغانستان میشود ظاهرا قابل درک نیست چون روسیه با هردو طرف در گیر اختلاف وحتی دشمنی استراتیزیک دارد. مثلا طالبان همان تفاله های مجاهدین است مجاهدین که بکمک پاکستان وحمایت بیدریغ امریکا دمار از روز گار شوروی سابق بر آورد. روسیۀ که در زمان هجوم طالبان به افغانستان وتا ختن تا شمال اتحاد شمال برهبری مرحوم استاد برهان الدین ربانی واحمد شاه مسعود را کمک مالی ونظامی میکرد ودرست در جهت شکست ونابودی طالبان کار میکرد حال چه اتفاقی افتاده که باید چرخش یک صد وهشتاد در جۀ رخ دهد تا به روسیه جرأت بر گزاری نشست صلح به نمایندگی از طالبان را بدهد. واینکه طالبان  از رهگذر فکری ومنافع مالی واقتصادی با روسها چه مناسبت وربطی دارند ویا اینکه روسها از طالبان چه دیده اند که آنهارا از رهگذری همسو با خود میبینند. طوریکه وزارت خارجه روسیه گفته از آنجا ئیکه داعش دشمن طالبان ودشمن روسیه است این امر مارا با هم نزدیک میسازد این ها معادلات است که باور کردنش مشکل است مگر اینکه بگو ئیم طالبان برای هیچ کشوری حتی  پاکستان گزینه ای برای حکومت کردن نیست  تنها وسیله سیاست وابزار جنگ اند برای کشور های صاحب منافع استرا تیژ یک.

*  عناصر اصلی صلح چیست ویا کیست؟ مسلما عناصر اصلی صلح طرفین جنگ است  مثلا در جنگ افغانمستان طر فین اصلی جنگ وصلح  طالبان وامریکاست.اما در نشست مسکوحضور ندارند پس چگونه میتوان گفت که این نشست به منظور تا مین صلح وامنیت دررافغانستان بر گزار شده است.کشور ها ئیکه درین نشست دعوت شده اند واشتراک کرده اند. کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کردند .آمریکا با وجود دعوت مسکو، در این کنفرانس شرکت نکرد. کاخ سفید می‌گوید که روسیه با دخالت دادن طالبان در گفت‌وگوهای صلح به این گروه نظامی مشروعیتی می‌بخشد که شایستگی آن را ندارد.من به این باورم که این نشست علاوه از متن وظاهر حواشی دیگری هم دارد که در بین کشور های مؤثر وهدفدارد شمنی در گوشه های دور تر از چشم دیگران مطرح شده مثلا نشست بین  هیئات چین وروسیه وپاکستان وایران.که هدف شان ضعیف ساختن امریکا در منطقه است وفکر میشود راه های طولانی ساختن جنگ وزمین گیر کردن آمریکا درین نشست نیز یکی از اولویتها بوده که بین کشور های بخصوص مطرح شده.

*منافع مشترک روسها وطالبان: درین روز ها از نزدیکی روسها وطالبان سخن بمیان میاید با آنکه طالبان از لحاظ ما هیت هیچ مشارکت با روسها ندارند وهم از دشمنان سابق روسیه چه در دوران جهاد وچه در دوران مقاومت بوده اند واما جنگ منافع بسیاری از دوست هارا دشمن ودشمنان را دوست ساخته است. پاکستان که سکوی پرتاب موشک بر پیکر شوروی سابق بود امروز در مهمان ویژه وخاص روس است تا در مورد چگونگی زمین گیر کردن امریکا در افغانستان بر نامه ریزی کنند. طبیعتا درین نشست ها هر کشور منافع خودرا دارد پاکستان میخواهد دولت افغانستان ضعیف باشد وروس میخواهد امریکا ازین سر زمین شر منده وسر افگندگی بیرون شود وچین هم میتواند راه های تجارتی را بروی خود باز کند ویا اینکه به اسیای میانه برسد واینکه هند وافغانستان درین نشست چه پیامی داشته اند وسهم شان چه خواهد بود معلوم نیست.

در نهایت منزل گه این نشست ها بکجا خواهد انجا مید؟ فکر میشود افغانستان میدان داغ رقابت هاست میدان که با بر تاب مادر بمب ها داغ شده آنهم در استانه بر گزاری نشست مسکو. امریکا میتوانست بگوید یک موشک بزرگ بخاطر نا بودی داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درین مقطع زمانی بخاطر خبر سازی بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحلیل گران بجای نشست مسکو وتبعات آن فقط از بمب امریکا وداعش در اچین ننگر هار تمر کز کنند وهمین طور هم بود که بیشترین تبصره ها در حول حوش همین بمب مادر بود. اینجا تلاش ادامه دارد تا امریکا سخترین ضربه را ببیند وامریکا هم با همان غرور که دارد به تلاشهای مسکو اهمیت نداده وبا قدرت نمائی در روز نشست مسکو داعش را هدف قرار داد که گفته می شود در حدود 90 نفر عضو وچهار فر مانده مشهور داعش وچندین ذخیره سلاح مهمات داعشیان را از بین برده است که بیشتر از نشست مسکو خبر ساز شد این در واقع جنگ در فضای مطبوعات وجنگ در میدان نبرد بود واینکه برنده کیست تا هنوز روشن نیست اما بازنده بطور قطع معلوم است که مردم افغانستان اند. هر چند روسها در همین شب وروز شورشیان اوکرائن را به جنگ تشویق کردند وتنش های کوریا شمالی وامریکا نیز اثر خودرا بر تصمیم گیری ها دارد. امریکا تا هنوز دو حرکت نمادین  در سوریه وافغانستان انجام داده تا با سستی وکرختی دوران اوبا ما وداع  کند وحال میخواهد حرکت سوم را علیه کوریا شمالی انجام دهد که آزمایش آسانی نیست. واگر درین حرکت هم به واکنش جدی مواجه نشود میتواند به جهان پیام بدهد که تا هنوز تصمیمگیر واحد آزاد ومنحصر بخود است وبه تنهائ میتواند آنچه بخواهد انجام دهد. اینکه سر نوشت افغانستان در بین این بازی ها بکجا می انجامد معلوم نیست. اما سروده ای درین راستا وجود دارد که:

بلاک شرق وغرب همچون دوتا قوچ 

برای حمله باشد گوش شان ووچ  

شکست پــای میــش اندر میـــانه 

مسلم باشد از فحوائی پوچ پوچ

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا