خبر و دیدگاه

در حمایت از جنرال دوستم احتیاط باید کرد

haroon_amirzada
داکتر هارون امیر زاده

در زبان انگلیسی یک ضرب المثل معروف است” دشمنِ دشمنم دوست من است”
The enemy of my enemy is my friend
سخنان جنجالی اخیر جنرال دوستم را باید در چهارچوب همین ضرب المثل حمایت کرد. در سخنان جنرال دوستم، مخلوطی از حقیقت، صداقت، افشای خیانت، جنایت و توطیه از یک طرف و عقده، نفرت، قدرت طلبی،پان ترکیزم، اتهام و لاف زنی و شعار های میان تهی از طرف دیگر آشکارا دیده میشود.
اما چیزی بسیار مهم درد مشترک است که باید از آن حمایت کرد. بگونه مثال مبارزه با تمرکز گرایی از طریق نظام نامتمرکز و یا دفاع از شمال در برابر تهاجم و توطیه های سازمانداده شده به منظور بی ثبات ساختن شمال از طریق سقوط ولایات توسط طالبان.
اما سخنان دوستم که انگیزه پان ترکیستی و غیر ملی و یا شعار ها ولاف زدن های وی که همه با آن آشنایی دارند، قابل حمایت نیست.
واقعیت اینست که جنرال دوستم یک انسان احساساتی، کم سواد، بی رحم و خیلی نامرد و عهد شکن است. هرزمانیکه از جنرال دوستم حمایت میکنید، باید چهار دهه کارنامه های او سرشار از خیانت، جنایت، تعهد شکنی و فرار او از کشور را در پیش چشمان خویش مجسم سازید. این همان دوستمی است که چند ماه پیش بالای تابوت هزاران عزادار که گرانبها ترین شهدای خویش را بر تپه شهر آرای کابل دفن می کردند فیر کرد و به تحریک همین پشتونستهای ارگ اجازه دفن نمی داد. و یا چند ماه پیش بخاطر پاره شدن فوتوهایش بر مزار شریف فتنه برپا کرد.
این‌همان دوستمی است که در انتخابات ریاست جمهوری اشرف غنی را رهبر مادام‌العمر خود خطاب کرده و بر سر شانه های خود خانه بخانه مردم شمال برد و با تهدید و توهین و فحش گویی از مردم شمال برایش رای گرفت.
این همان دوستمی است که توسط حمایت مارشال فهیم، استاد ربانی و امر الله صالح از چنگال ۸ ماه حبس خانگی و انتقام طالبان در دشت لیلی توسط کرزی نجات یافت، اما به مجردیکه آزاد شد به اشاره ترکیه کمر کرزی را در انتخابات بسته کرد.
این همان دوستمی است که دو بار به ترکیه فرار کرد و مردم ازبیک را در میدان محشر طالبان رها کرد.
این همان دوستمی است که به کمک جنرالان تاجیک طرافدار ببرک کارمل و قیام جنرال مومن در حیرتان از چنگ پشتونهای نجیبی نجات یافت و به جنرال شاه ساز معروف شد.
این همان دوستمی است که در کودتای موسوم به شورای هماهنگی بطرفداری گلبدین شهر کابل را ویران کرد و جنرال مومن را نامردانه بقتل رساند. این همان دوستمی است که با طالبان همدست شد از هرات تا کابل را سقوط داد.
متاسفانه هرباریکه دوستم مثل مار زخمی توسط تاجیکان نجات داده شده ، اولین نیش خویش را بر تاجیکان زده است.

وقعیت اینست هرزمانیکه پشتونیست ها
دوستم را کوچکترین نوازشی کرده اند با دوستم و دوستمی ها گپ زدن خیلی دشوار میشود، دوستمی ها سر از پا‌نمی شناسند و در خدمت قبیله قرار می گیرند بر تاجیکان و هزاره ها می تازند. چنانچه چند ماه پیش زمانیکه جنبش روشنایی قربانی داد و هزاران انسان به سرک ها ریختند و غنی را نقد کردند دوستم و دوستمی ها نه تنها همدردی نشان ندادند، حتا هزاره ها را سر زنش کردند که در مقابل غنی متحد شان چرا اعتراض کردند . همینگونه در روز منع مظاهرات و عزای ملی بخاطر قربانیان دهمزنگ دوستم بیرق ترکیه و جشن پیروزی اردوغان را در مزار شریف بلند کرد.
اعتماد کردن به حرفهای دوستم خیلی مشکل است.
او فردا تغییر عقیده خواهد داد در بدل چند تا چوکی و با ۲۰۰ میلیون به اصطلاح خودش ترک تباران از ازبیکستان تا ترکیه در خدمت غنی بابا قرار خواهد گرفت.
کسانیکه امروز از دوستم با دل و جان حمایت می کنند و حاضر به قربانی اند، فردا مایوس خواهند شد. فردا او بحیث بازوی راست قبیله کمر حکومت متمرکز را بسته کرده به طرفداران نظام نامتمر کز خواهد تاخت.

تاجیک ها ، ازبیک ها، هزاره ها و پشتونها و همه اقوام کشور دشمنان مشترک، دوستان مشترک، خوشی مشترک، درد مشترک و بلاخره میهن و سرنوشت مشترک دارند. به دلالان و شارلتانهای سیاسی،قومی و مذهبی آزموده شده از عبدالله گرفته تا غنی، کرزی دوستم و خلیلی و امثالشان اعتماد نکنید. برای آنها بیش ازین قربانی ندهید.
پشتونیزم، پان ترکیزم و پان ایرانیزم مثل وهابیزم، تروریزم، طالبانیزم و داعشیزم دشمنان اصلی مردم افغانستان هستند.

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

  1. I was on the fence … I was on the fence about this one… But now, thanks to Classic Game Room ; That fence has come crumbling down !!I’ll be picking this up after work, and spend some time with it before Su#1ya&n82d7;s Olympic Hockey epic… Canada VS USA.Thank you CGR ; Keep up the good work!

  2. درست متوجه نشده ای محترم کابلی! در حالیکه پرچمی ها همه دوستدار دوستم میباشند. و خلقی ها با حزب وطن طرفداران داکتر نجیب همه دشمن دوستم هستند. بخاطر اینکه نقش دوستم در بر اندازی سلطه داکتر نجیب برجسته بود. تعداد زیاد خلقی ها و طرفداران داکتر نجیب همه میخواهند قدرت دولتی در انحصار پشتونها باشد وجز پشتونها دیگران یعنی اقوام ازبک و تاجک و هزاره ،..وغیره مردمان آمدگی هستند و باید زیر سیطره و رهبری افغانها باشند. اما میبینید که دوستم باشهامت بی نظیر تفوق طلبی قومی را مردود دانست و نشان داد که ریشه ترورزم پروری و طالب نوازی آقای غنی در برتری جوئی قومی نهفته میباشد. که اصولا” رئیس جمهور باید از امراض فاشستی و برتری جوئی قومی مبرا باشد.

  3. نویسنده عقده شکست کمنونیست ها را زیر نام سرهم کردن نقاط ضعف دوستم برملا کرده است. پرچمی ها مرگ دستم را می خواهند و خلقی ها جان دوستم را می طلبند.

  4. منکه امروز دهن کجی و دفاع مزورانه از اعمال تفوق طلبی قومی غنی، توسط ٱقای نور رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی را شنیدم.مایوس شدم. البه سازش و مسامحه و همکاری همین جمعیتی ها با فاشستان بوده که افغانستانرا به فلاکت انداخته اند. سیاست شئونستی و تفوق طلبی قومی کرزی و اشرف غنی و دیگران خیلی روشن و برجسته میباشد. با ٱنهم کسانیکه با فاشستان در این سیاست تباه کن و خائنانه همکاری مینمایند بحیث خائنین به افغانستان شناخته میشوند.

  5. ستر جنرال عبدالرشید دوستم هر کاری که کرده باشد در جایش باشد ولی اظهارات او و انتقاد او از رئیس جمهور با صراحت تمام نشان میدهد که دوستم کار عالی و قهرمانانه نموده است. آقای غنی اگر دید و نظر خودرا تغیر ندهد و به مردم افغانستان به هر قوم و زبانی که تعلق داشته باشد به یک چشم نبیند، حال افغانستان ازین هم بدتر خواهد شد. آقای دوستم به عمده ترین مشکل افغانستان تماس گرفته و آنرا مشخص ساخت و بیان نمود که جدا” قابل قدر میباشد. شما ببینید سرور دانش بحیث معاون دوم اجرای وظیفه مینماید ولی با سرِ افگنده و با بیشرمی تمام خودرا ذلیل ساخت و واقعیت هارا پنهان نمود و غنی را با وجود عمل صریح فاشستی تفوق طلبی قومی او با ذلت گفت که غنی قوم گرا نیست.

  6. داکتر صاحب بزرگوار امیر زاده! اصالت واقعیت خیلی مهم میباشد. پیروزی در پیروی از واقعیت بدست می آید.
    اصولا” در گفتن واقعیت آدم باید هیچ ملحوظی را در نظر نگیرد. اینکه شما واقعیت هارا در مورد کردار و رفتار آقای دوستم فرموده اید کاملا” واقعیت دارد که ما شاهد آن بوده ایم. در واقعیت امر شما به دوستم لطف مینمائید که کمبودات شانرا مثل آئینه برای شان نشان میدهید. باید دوستم از شما سپاس نماید.
    سپاس از شما داکتر صاحب امیر زاده که واقعیت را بجرئت بیان میدارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا