خبر و دیدگاه

حامد کرزی از قیام برحق مردم مصر پند گیرد

karzai_egyptuprising

 

شهروندان صلح خواه و ترقی پسند کشور عزیز ما!  قیام های مردمان آزادی خواه  مصر دارد که جهان گیر شود و ما از روند جنبش آزادیخواهی عربها و سایر جنبش های رهایبخش جهان در رسیدن به آرمانهای صلح و ثبات وخود گردانی مستقل ملی  ایشان حمایت انسانی و اخلاقی می نمائیم. و امیدواریم که شهروندان ترقی خواه میهن ما نیز از روند جاری سرنگونی رژیم های ستمگستر عرب و تاریخ جهان بشریت درس ابراز وجود و حق خواهی را بی آموزند و با یک مشت و یک صدا همبسته شوند، حق و آزادی غصب شده و در گرو گرفته  شدۀ خویش را از تیم انحصارگر شؤونیزم قبیله افغان، با شیوه های مسالمت آمیز عقلانی  رها سازند.

کرزی و تیم بدنام بی دست آوردش  خوب می دانند که ادامه حیات سیاسی  رژیم خودکامه اوغانی ایشان دیگر عمر درازی ندارد امروز نی فردا؟ فردا نی پس فردا؟  جای خود را به حاکمیت قانون عوض می کند.

مگر با تأسف که  این افراد بی احساس همچو حُسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هنوز در خمار کیف قدرت، مادیت و شهوت غریق هستند. و با هزار شیوه نابخردانۀ تزویر و مکر و فریب وریاء و دیده درائی تلاش دارند تا جلوی رشد آزادی بیان و اندیشه و حق متعادل مشارکت مردم درحاکمیت سیاسی  را بگیرند.

از دید ما نظام سیاسی موجود در افغانستان یک نظام غیر مشروع، بیمارو بیکاره است. همه فعالیت های سیاسی اش افسرده و کودکانه می باشد.

بگونه مثال:

شما خوب میدانید که هنوزدر افغانستان کدام نفوس شماری رسمی صورت نگرفته که براصل آن فیصدی  آمارهای بدست آمده را در انتخابات مشخص نمائیم. اما حامد کرزی و تیمش سخن کاذب از فیصدی آمارمی زنند. و صدای اقلیت و اکثریت را بی شرمانه با شماتت خاص بلند می کنند.

احصائیه نسبی ای که در 1979 میلادی  صورت گرفت ضمن دست کاری های مقامات دولتی همتباران کرزی،  آماری که بدست آمد قرارذیل بودند:

تاجیکها: %38 ( 57000 نفر ) زیاده از پشتونها؛

پشتونها: %38؛

هزاره ها:  %14؛

ازببکها و ترکمن ها: %7؛ 

سایرین: %3. 

راستش درگذشت سی سال این آمارها میتوانند تغییر کنند اما نه  آن چنانیکه یکی را اکثریت و دیگران را اقلیت سازد.

تحمل مردم ما بسر آمده است. رهبران پشتون ما  به این موضوع تعمق نمایند که با اندیشه های بادیه نشینی و گوسفند چرانی و جرگه و راکت پرانی دیگر نمیتوان این مردم با فرهنگ رابه اصطلاح  رهبری کرد. مردم ما آزادی، استقلال، مشارکت در حاکمیت سیاسی  می خواهند. شما رهبران قبیله باانتخابات دروغین و خدعه و نیرنگ و با هوس تشکیل محکمه های خود ساختی و خود بافتی، خویش را فریب میدهید. مردم هوشیار تر از شما اند.

ما آرزومندیم که شما دوستان مرکز گرا و جداناً باخود آید و شرم کنید و به اراده مردم و خواست زمان تسلیم شوید و از پیشبرد سیاست های فریبنده در انتخاب رئیس دور شانزدهم مجلس نمایندگان  و از سایر شیوه های قطع رحم در عملکرد سیاسی خویش، دست بردارید.

برادر وار و انسانگرایانه قدرت و حاکمیت رامیان ملیت های با هم برابر این کشور عادلانه و عاقلانه بگونه های زیر تقسیم نمائید:

1 ـ چون در رأس قوه اجرائیه  جبراً حامد کرزی پشتون تبار نصب است، بناًء

2 ـ در رأس قوه مقننه باید یک تاجیک تبار قرار گیرد؛

3 ـ در رأس قوه قضائیه یک هزاره تبار قرار گیرد؛

4 ـ سمت دادستان کل به یک ازببک تبارداده شود.

به همین منوال وزارتخانه های:

1 ـ دفاع کنون در دست پشتون است و 

2 ـ داخله در دست  تاجیک است با این تناسب

3 ـ خارجه حق مسلم هزارها است

4 ـ امنیت ملی حق مسلم ازببکها.

1 ـ مالیه، باید به تاجیک داده شود؛

2 ـ  اقتصاد، به هزاره داده شود؛

3 ـ زراعت، به ازبک  داده شود؛

4 ـ معدن و صنایع به پشتون،.. وغیره.. 

بصورت عموم بایست سمت رهبری تمام ساختارهای  قدرت و حاکمیت سیاسی در قوای سه گانه و سایر نهادهای دولتی ازچنگال غاصبان قبیله بیرون کشیده شود وبا در نظرداشت حفظ تعادل حقوق شهروندی به صاحبان اصلی آن که رهبران برخاسته از میان ملیت های ساکن  این سرزمین است، تعلق گیرد.

ما امید واریم که حرف برحق مارا که خواست ملیت های تحت ستم  این جامعه است، این عالی جنابان  گوش بسته، بدست کم نگیرند. زیرا خود میدانید که  رژیم های قلابی جای پای میان مردم ندارد. با یک زمین لرزه دیوار های پوسیده قدرت تکتباری ایشان به زمین میزیزد.

از اینرو راه بهتر اینست که انتقال قدرت را در فضای صلح و امید بنفع همآیشی ملی و تأمین عدالت اجتماعی با رضامندی  به انجام رسانید.

راه حق پیروز می شود!

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا