خبر و دیدگاه

حقیقت نماز تراویح

درین روز ها جار و جنجال توسط طالبان در مورد نماز تراویح باعث انزجار مردم شده اســت .
اول مسله را باید بدانیم این اســت که حضرت رسول کریم ( ص) فرموده اســت کسی که در شب های رمضان نماز بخواند و از خداوند امید عفوه و مغفرت کند ، خداوند همه گناهان را می بخشد . درین حدیث چند نکته نهفته اســت . اول اینکه نماز خواندن در شب های رمضان ثواب دارد. اما درین حدیث گفته نشده اســت که در کدام ساعات شب نماز ادا شود و یا جماعت شود . مردم درین مسله آزاد هستند که اگر میخواهند مورد عفوه و رحمت خداوند قرار گیرند در شب های رمضان با اخلاص نماز ادا کنند . مردم می توانند در خانه های خود نماز ادا کنند و یا. مسجد روند و یا هیچ نخوانند و به همان روزه با اخلاص خود قناعت کنند و به نماز عشاء ( خفتن ) اکتفا کنند . تا زمان که پیامبر ( ص) حیات داشت مردم جدا جدا نماز می خواندند و نماز جماعت  در شب های رمضان نبود .
 حضرت رسول کریم ( ص) سه شب در نصف شب به نماز رفت و مردم به او اقتدا کردند و در شب چهارم مردم زیاد منتظر ماندندو اما از پیامبر (ص) خبری نشد و صبح برای نماز فجر بیرون شد. از پیامبر سوال کردند که یا رسول الله ما منتظر بودیم که نماز جماعت ادا کنیم . پیامبر (ص) فرمود : من از موجودیت شما بیخبر نبودم و اگر بیرون می شدم ، می شد که به شما تکلیف شود و از دوش آن برآمده نتوانید . این داستان این را به ما می گوید و اولین موضوع را که باید بدانیم این اســت که نماز تراویح نه تنها. سنت موکد نیست ، سنت نیست .
در  عهد خلیفه دوم اسلام حضرت عمر (رض) مردم در مسجد تیت و پراگنده نماز ادا می کردند . حضرت عمر ( رض) توصیه کرد که به جای اینکه تیت و پراگنده در شب های رمضان نماز ادا کنید چون نماز جماعت ثواب زیاد تر دارد بهتر اســت به جماعت ادا کنید و به یک قاری اقتدا کنید همین شد که نماز تراویح رایح شد .وقتی یک شب حضرت عمر ( رض) مردم را دید که به جماعت هستند و به یک قاری اقتدا کرده اند، خودش گفت چه بدعت فوق العاده یی ! ازین به بعد مردم به جماعت ادا میکردند و این معروف اســت به سنت عمر .
در مورد اینکه چند رکعت خوانده شود ، از بی بی  عایشه صدیقه ( رض) روایت شده اســت که حضرت رسول کریم در شب های رمضان زیاد تر از یازده رکعت نمی خواند . این روایت به ما می گوید که از یازده رکعت زیاد تر خواندن درست نیست . نکته مهم که در ماه رمضان اســت این اســت که کسی ثواب کمایی می کند که سی روز یا ٢٩ روز رمضان ( اگر ماه ٢٩ روز باشد) شبانه نماز بخواند ؛ اینکه سی جزء قرآن را در ده شب یا پانزده شب یا شب بیست و هفتم و یا بیست و یکم ختم کنند . این  موضوع پسان ساخته شده و در متون دینی ما چیزی گفته نشده اســت . یعنی ختم قرآن مجید در ماه رمضان ساخته و بافته مردم اســت نه اینکه در سنت اسلام باشد . اینکه سنت نیست برای اینکه همه نسبت مشکلات کار ، خانوادگی ، مریضی و یا هر عذر که شخص دارد شرکت کرده نمی توانند و اگر کسی به نماز تراویح نمی رود گهنکار محسوب نمی شود . یک نماز نفل اســت و اجباری نه بلکه اختیاری اســت اگر میخواهد ثواب زیاد تر کمایی کند . اما چیزیکه مهم اســت که درین ماه کوشش شود که زیاد تر قرآن خوانده شود با معنی و تفسیر تا درک حقیقت را تازه شود .
باید خاطر نشان ساخت که نماز تراویح در مذاهب اهل سنت و جماعت زیاد رواج دارد نه در مذهب جعفری یا شیعه
فرید یونس
استاد بازنشسته ی بشر شناسی فرهنگی خاور میانه و فلسفه و مطالعات اسلامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا