خبر و دیدگاه

سرود ملی، در افغانستان ملی نیست ‎

افغانستان متشکل از بیست و سه قوم اســت، اما سرود “ملی” افغانستان تنها به زبان پشتو است و این نمایندگی از بیست و دو قوم دیگر نمی‌کند. 

چند سال قبل  خواستم از جناب دکتر ببرک وسا، که این سرود را طرح کرده اســت جواب قانع کننده داشته باشم و جناب شان به جای اینکه به من یک جواب قانع کننده بگوید گفت که چه فرق می کند سرود ملی پاکستان هم به فارسی اســت.

با اینکه پشتون ها از نگاه دموگرافی در پاکستان در  اکثریت بزرگ یا دوم هستند اما زبان پشتو را در سرود ملی داخل نکردند . این را نمی گویند که چرا با اینکه پشتون ها در پاکستان در اکثریت بزرگ هستند فارسی را در سرود ملی شامل کردند نه پشتو را.

 جواب این اســت

بعد از جنگ جهانی دوم ، دو کشور را استعمار انگلیس شامل جغرافیای جهانی کرد . یکی اسرائیل و دوم پاکستان . شما هدف و مرام هر دو کشور را مطالعه کنید متوجه می شوید که هر دو کشور هدف تسلط منطقوی  دارند و پاکستان بدون یک هدف زبان فارسی را شامل سرود ملی نکرده اســت . و جالب اینکه از نگاه دموگرافی  زبان پشتو در افغانستان در اکثریت نیست و فارسی با لهجه های متفاوت آن در اکثریت اســت. یعنی وقتی شما همه نفوس کشور را بشمارید نفوس غیر پشتون زیاد تر از پشتون هاست. اما چرا در افغانستان باید سرود ملی به پشتو باشد ؟؟؟ درک و شعور سیاسی  پاکستانی  و افغانی را دقت کنید. آنها چه هدف دارند و حتی صاحب بمب اتومی شدند و امروز طالب را نوکر خود ساختند و ما در کجا هستیم ؟؟ مجسمه بزرگ بودا به خاطر شرک به توپ بسته شد . پاکستان خواست تا منطقه تکسیلا روزی همه از پاکستان باشد و اقلا مناطق جنوبی صوبه پنجم باشد و افغانستان از نگاه تاریخ باستان ادعای نداشته باشد. پسان ، پاکستان با معاملات که با چین و کشور های منطقه کرد دیدیم که از طریق راه ابریشم همه افغانستان را تسخیر کند و سرود ملی به زبان فارسی در آنکشور  طرح استیلای منطقوی اســت. چرا اردو نیست ، چرا پنجابی نیست و یا چرا هندی یا انگلیسی نیست ؟  مهمتر اینکه زبان فارسی در همه منطقه آسیای مرکزی  شمولیت دارد و از نگاه زبانشناسی وقتی یک زبان در یک منطقه وسیع شمولیت داشته باشد آنرا Lingua Franca می گویند.

شما اگر در ترکیه سفر کنید در بالای آبدات آن کشور اشعار فارسی اســت. اگر شما در هندوستان سفر کنید در بالای آبادات آن کشور اشعار فارسی را می بینید . اگر شما در شهر های مشهور سمرقند و بخارا در کشور ازبکستان سفر کنید اشعار فارسی بالای آبادات آن کشور ثبت است و سرود ملی در پاکستان یک دسیسه اســت.

برای اتحاد مردم افغانستان و برای به وجود آوردن اخوت و برادری ما باید نظام شهروندی را تشویق و ترغیب کنیم که همه اقوام در همه مسایل حقوق مساوی داشته باشند.

یکی دو سال قبل من در کنسرت استاد سپند ستار  نواز محبوب  کشور دعوت شده بودم و کسانی که برنامه را راه اندازی کرده بودند  سرود که برای زبان یک قوم نواخته شده پخش کردند و من به پا ایستاده نشدم زیرا اگر من به پا ایستاده شوم به بیست و دو قوم دیگر جفا کرده می باشم و اصالت زبانی و قرهنگی خود را مصالحه کرده می باشم.

پشتون ها وقتی این  جملات را میخوانند من به ضد پشتون بودن محکوم می کنند. ازین اتهامات من در طویل حیات سیاسی و فرهنگی خود زیاد شنیده ام و اما من که تعهد به قرآن مجید و محمد (ص ) دارم که باید عدالت را  مراعات کنم ، در عین زمان قسمیکه شما می دانید در دین ناسیونالیزم نیست پس من هرگز نمی توانم این بی عدالتی را مرتکب شوم و اما خواهران و برادران پشتون باید دقیق بدانند که من ضد پشتون نیستم و اما ضد پشتونیزم هستم . پشتون مانند هر قوم دیگر یک قوم اســت و کدام برتری ندارد و برادر ماست در صورتیکه ادعای تسلط سیاسی و فرهنگی نکند. و اما پشتونیست آن اســت که قوم خود را بلند تر  از دیگر اقوام می  داند و تسلط سیاسی را از آن خود می دانند و حتی پشتونیست های دو آتشه به ازیک و تاجیک و هزاره گفته اند این کشور شما نیست و بروید به همان مناطق که از شماست  زندگی کنید. سرود افغانستان ، ملی نیست و من تقاضا می کنم که در کنار دیگر تحولات که نظام  شهروندی ایجاب می کند در نظام پسا طالبان سرود ملی یا یک آهنگ باشد و یا ترکیب از زبان های همه اقوام باشد تا  نمایانگر یک افغانستان واقعی بوده بتواند ،  و باید تغییر کند.

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

 1. درود بر دکتر یونس فرید. واقعیت فرمودند. ما در کشور ما سرود ملی و پرچم ملی نداریم
  سرود ملی پرچم ملی و پول ملی و اسم کشور همه توسط بریتانیای وقت با مزدوری اوغانیزم آغاز شد
  متاسفانه که مردم غیر اوغان سالها با این دروغ ها زندگی میکنند. خوشبختانه در سال ۲۰۲۱ میلادی مردم ما
  این دروغ ها شناسایی و حالا آهسته آهسته لباس چرکین اوغانیزم در حال پایین افتادن است

 2. سلام به همه جناب داکتر صاحب فرید یونس واقعا همه مشکلات را نوشته کردند . من کاملا موافقم
  باید سرود ملی اهنگی همه زبان ها باشد یک مصره دری یک مصره پشتو یک مصره ازبیکی یک مصره هزاره گی یک مصره نورستانی یک مصره پشه یی همین ها را همه میشناسند که قدامات تاریخی دارند .

 3. سلامها و درودهای فراوان به دکتر یونس!
  نوشته شمارا قابل تحسین و تمجید میدانم که به مشکل مهم که سبب جنجالهای فراون میباشد، اشاره نموده اید. یکی از علت های عمده که افغانستان را به بیچارپی کشانده است، همانا تفوق طلبی قومی نخبگان قوم پشتون میباشد. بدلیل همین مشکل است که اقوام غیر از پشتون افغانستان خودرا از افغانستان احساس نمی کنند. مثلا مقام ریاست جمهوری حق انحصاری این قوم بوده و اختیار آن و نی افغانستان همه بدست این قوم میباشد. اگر از اقوام غیر پشتون هم در پست دولتی مقرر شود، او باید خیلی احتیاط نموده آب خودرا پُف پُف کرده میخورند که مبادا رئیس جمهور قهر شود و اورا از امتیازات موقت مادی کرسی دولتی دور سازد. ما دیدیم که احمد ضیا چگونه از بی اختیاری داد میزد و قسیم فهیم طوق بردگی را در گردن قبول کرده بود آقای دانش مثل گوسفندک کرزی و غنی حاضر به هرنوع سواری دهی بود، و دیدیم که دوستم گفت که ما حالا رهبر خودرا پیدا کرده ایم ولی آخر دیدیم که به چه رسوائی مواجه شد وهمین قسم امرالله صالح در حالیکه پست معاونیت اول را داشت باز هم نزد او زنکه باز رئیس اداره امور و نزد مشاور شورای امنیت چاپلوسی میکرد، بخاطر اینگه غنی به نظرات و گپهای آنها خیلی احمیت میداد. اینرقم کرسی نمایشی جز روسیائی تاریخ چیز دیگر بوده نمیتواند. شما خیلی عالی فرمودید تازمانیکه به همه مردم افغانستان به حیث یک شهروند دارای حقوق مساوی دیده نشود، افغانستان یک قدم به جلو نخواهد بتواند برود.
  اینکه به حقایق جامعه افغانستان بدون آزرده شدن کسی شجاعانه انگشت میگذارید، نشان ازین میباشد که شما مسلمان واقعی و عالم بزرگ آموزه های اسلامی میباشید. همچنان جرئت و صراحت بیان شما، شما را در قطار فیلسوفان جهان قرار میدهد. بدلیل اینکه وظیفه فیلسوفان است که مردم را در جهت آبادی و آوردن تغیرات مثبت به نفع جامعه و راندن یک اجتماع بطرف ترقی و پیشرفت آگاه ساخته و راهنمائی نماید.
  موفقیت های زیاد در امر تحقق اهداف بزرگ و شریفانه شما آرزو میکنم.

 4. من کاملا با محترم داکتر فرید یونس هم نظر استم، همه اقوام افغانستانی اند و افغان پشتونها اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا