خبر و دیدگاه

پیام ندای پرچم

                                    

                                     پیام 

رفقای عزیز، پرچمداران حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

         از دهه ها به اینطرف ترفند های مختلف سیاسی بکار گرفته شده تا اعضای حزب را ظاهراً در گروه ها و سازمان های جدا شده از بدنه حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت نامها و عناوین مختلف جمع کنند . غرض اجرا و پیاده کردن این هدف ، در طی این چند دهه، طرح ها و مرام های رنگارنگ از جانب افراد و اشخاص معلوم‌الحال  و انگشت شمار مطرح شده و در منصه اجرا قرار داده شده است .

اکنون که نزدیک به چهار دهه از تاریخ تسلیمی قدرت دولتی به گروه های مجاهدین میگذرد، حزب به مفهوم واقعی آن  عملاً دیگر وجود خارجی ندارد.

بدبختانه در این مدت بزرگان حزب نیز به اشکال گوناگون نه تنها در  گوشهٔ  آرام لمیده اند بلکه خلاف انتظار اکثریت اعضای صادق حزب ، مانع احیا و فعالیت دوبارهٔ حزب و تامین وحدت میان جزایر بوجود آمده، ‌گردیده اند .

 رهبران این گروه ها با پیروی از میتود های ناسالم کادری، با بلند کردن شعار های دروغین و میان تهی «باز سازی و باز نگری» ، با در پیشگیری شیوه های تسلیم طلبانه سیاسی، گروه ها و سازمان های دلخواه و مورد علاقه خود را طور «سلیقوی» تشکیل دادند .

رهبران انتصابی و مقامات رهبری این گروه ها با شامل کردن یکعده از اعضای حزب در ثبت و شمار های خیالی شان تلاش کردند آنها را به نحوی با جریانات خود پیوند بدهند و عدهٔ از اعضای حزب را با شعار های  دروغین برای ساختار «حزب واحد» به بیراهه کشانده اند  .

این رهبرانِ جدیداً انتصاب شده با این ترفند سیاسی توانستند در طی چند دهه صرفاً بیشتر در خارج از کشور، در صحنه سیاسی به اصطلاح تا حدی فعال باشند ، اما در داخل کشور هیچگونه تلاش لازم و مؤثر را برای بسیج پرچمداران انجام ندادند.

         اگر به نتایج کار و فعالیت این « جزایر » پراکنده از بدنه حزب نگاه کاوشگرانه و انتقادی بیندازیم، صرف یک حرکت دورانی بوده و تاکنون نتایج حداقل در سمت بسیج حزبی ها بدور یک ساختار سیاسی قابل قبول بدست نیامده است. 

با وجود این همه رنگ فروشی ها و نیرنگ بازی ها، نکته مهم و بارزی را که در طی این مدت زمان به آن برمی خوریم، سعی و تلاش خستگی ناپذیرِ عدهٔ قابل ملاحظهٔ از اعضای  پُر تلاش پرچمدارن حزب است که در جستجو و بسیج مجدد خانواده پراگندهٔ  ح د خ ا می باشند .

این رفقا با طرح های عملی و با بلند کردن شعار برگشت به اصل، با حفظ پرنسیپ های پذیرفته شده، یعنی از سر گیری مبارزات داد خواهانه و وطن پرستانه سیاسی و اجتماعی حزبی ها برای افغانستان  و به خاطرِ رنج های بیکران مردم رنجدیده افغانستان اقدام کرده اند .

رفقای نهایت عزیز!

آیا زمان آن فرا نرسیده است که ما ازین گفتار های بی عمل که سالها آنرا طوطی وار سرداده ایم، دور شویم و پا در عرصه عمل بخاطر احیای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بگذاریم؟ بیاید با وجدان های سالم حزبی، با درک از حقیقتِ جامعه، پرچم مبارزهٔ خود را بلند نموده و تکانهٔ عظیمی را بر جامعهٔ فلاکت بار و دین زدهٔ افغانستان وارد سازیم. 

 کمیتهٔ مؤسس حوزه های احیای حزب پیشنهاد های ذیل را به همه اعضای سابق حزب بخصوص پرچمداران صمیمانه و شفاف ارائه میکند :

باید درین زمینه با روشنی کامل به اطلاع همه رفقای حزبی رسانده شود و اعلام میداریم که این کمیته تنها یک کمیته کاری برای بسیج پرچمی ها در حوزه های حزبی میباشد. که بر اساس اصول اساسنامه حزب زمینه را برای شرکت فعال حزبی ها در حوزه های حزبی مساعد می سازد. این کمیته مصروف آماده سازی اسناد عمده حزبی و آماده سازی شرایط سیاسی و تشکیلاتی برای تدویر کنگره حزب بوده و بخاطر حفظ اصول دموکراسی در حزب دارای رهبری فردی مشخص نبوده و به شیوه کاملاً دموکراتیک به رهبری جمعی باور داشته و عمل میکند و به جزء احیای ح د خ ا ، در تلاش ایجاد کدام گروهک خاص سیاسی نیست.

قابل یادآوری است که تاکنون بالاتر از صد تن از رفقای حزبی در کشور های مختلف جهان داوطلبانه در حوزه های حزبی ثبت نام کرده اند و در جلسات حوزه ها فعالانه سهم میگیرند و این پروسه ادامه دارد.

احیای حوزه های حزبی و شرکت در آنها یکی از اصول زرین عضویت در ح د خ ا است. حوزه های حزبی یگانه راهِ اصولی برای احیای حزب و تدویر کنگره آن با شرکت نماینده گان حوزه ها حزبی میباشد.

 ما به همه رزمنده گان، هواخواهان، علاقه مندان و خصوصاً رفقای شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیشنهاد می کنیم تا در این پروسه سهم و رسالت رفیقانه ،‌ مسئولانه و حزبی خود را ادا  نمایند.

از همه رزمنده گان و پرچمدارانِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان که از این پروسه بدور مانده اند رفیقانه تقاضا می گردد تا درین پروسه سهیم و رسالت تاریخی خود را در انکشاف و گسترش حوزه های حزبی ادا کنند.

اعضای حوزه ها می توانند در بحث ها آزادانه شرکت کنند و آزادانه به تبادل نظر سازنده بپردازند، کار و فعالیت حوزه ها را سمت و سو داده و به آن کیفیت بیشتر ببخشند و در تهیه اسناد مهم حزبی برای تدویر کنگرهٔ پیشرو سهم بگیرند. در حوزه ها الی تدویر کنگره حق العضویت پرداخت نمی شود. به صراحت باید گفت که ما قاطعانه علیهٔ جزم‌ گرایی، خشک ‌اندیشی ، دُگماتیسم و سایر انحرافاتی از این دست همواره رزمیده ایم و خواهیم رزمید.

رفقای گرامی!

 بیاید از صحبت های بدون برنامه، از ارسال پیام های غیر مؤثر، خود محور و عام و عاری از راهکار های عملی را کنار بگذاریم. به نظر ما زمان حکم میکند تا از حرف به عمل سازنده گذر کنیم. 

با در نظر داشت تحولات اخیر در کشور و جهان،  با توجه به اصل سنترالیزیم  دموکراتیک، اصل توسعه دموکراسی درون حزبی، آزادی بیان، ابراز نظر در حوزه ها در اولویت کار های حزبی – سیاسی ما قرار دارد.

ما به دموکراسی، آزادی بیان و اندیشه در حوزه ها ارج میگذاریم. غرض احیای مجدد حزب باید خود را از قید و بند عضویت دیگر سازمان ها رها و فارغ ساخت. به خاطر احیای مجدد حزب نباید در جنب این و یا آن سازمان تنظیم بود.

با «رهبران» انتصابی فعلی گروه ها و سازمان های سیاسی جدا شده از بدنه حزب نمی توان شاخه اصلی جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان را احیا کرد.

این «رهبران»، در فروپاشی و پراگنده گی ح د خ ا به ساختار ها و گروه های مختلف و متخاصم نقش به سزایی داشته اند. 

رفقا! با تصامیم قاطع و بی برگشت تان می توانید حزب را مجدداً احیا و بار دیگر لرزه در وجود دشمنان تان بیاندازید!

راه و آرمان ما احیای مجدد حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. 

به پیش به سوی پیروزی و آزادی.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با سلام احترامات خدمت تمامی کادر های جزب مادر وطن و دورد به روح پاک تمام شهدا حزب و آخرین رهبر و ریس جمهور افغانستان داکتر صاحب نجیب الله.
    از کوشش تک تک تان در راستای احیایی مجدد حزب سپاس گذارم، تاریخ نشان داد که بجز اولاد اصیل افغانستان که همانا اکثریت از حزب مادر وطن بودن و هستند دیگران همه به نوبه خود به پیکر افغانستان صدمه زدن و صاحب جاه ‌جلال شدند.
    باید گفت که حالا وقت آن است که حزب دوباره احیا شود و افغانستان عزیز که خانه همه ما است از دست مجاهلین رهایی یابد و دوباره افغانستان برگردد به وارثان اصلی آن و در این راستا همه مان مسئولیت داریم تا به نوبه خود کاری را انجام دهیم.
    با احترام فرهاد واحدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا