خبر و دیدگاه

آسیب شناسی شکست سیاسیون تاجیک

نوشته شده توسط: جمشید کوهستانی نظامی سابق
فرستنده: محمدعثمان نجیب
پس از شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود و حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط گروه تروریستی القاعده در خاک ایالات متحده‌ی آمریکا تغییرات در سیاست جهانی بخصوص در سیاست آمریکا پیدا گردید .
سربازان امریکا ناتو به حمایه جهان بخاطر سرکوب القاعده و طالبان وارد خاک افغانستان شدند و فرصت خوبی به سیاسیون تاجیک وفرمانده هان مسلح تاجیک پیدا پیدا شد .
همچنان نماینده گان گروه های مختلف سیاسی افغانستان به منظور تشکیل ساختار حکومت در شهر بن آلمان جمع شدند .
درکنفرانس بن به رهبری حامد کرزی از قوم پشتون کابینه ای دارای ۳۰ کرسی شکل گرفت ۱۱ کرسی به قوم پشتون ۸ کرسی به قوم تاجیک ۵ کرسی به قوم هزاره ۳ کرسی به قوم ازبیک ۳ کرسی به اقلیت های قومی سهمیه بندی شده بود .
چنین تشکیل کابینه خود به خود افغانستان را به سمت قوم گرایی برد که سبب شد پس از کنفرانس بن معادلات سیاسی بر مبنای قومیت عیار گردد .
با وجود فرصت به دست امده سیاسیون تاجیک دچار اشتباه جبران ناپذیر شدن که در توافق بن قانع شدن نیرو های مقاومت را در تشکیل دولت جدید مدغم و خلع سلاح کنند که کردند و نباید میکردند. طرح خلع سلاح توسط زلمی خلیل زاد بخاطر رفع پریشانی های برنامه های آینده شان بود که موفق هم شدن بخاطر سرنگونی سیاسیون و فرمانده هان تاجیک .
سران جبهه مقاومت با دید کوتاه بینانه‌ی خود این طرح را به مرحله اجرا قرار دادند
تمام اسلحه خود را تسلیم نظام فاشیستی کرزی نمودند که بزرگترین اشتباه تاریخ را انجام دادند. بعد از این اشتباه تاجیک ها اجماع داخلی را نیز از دست داده به تیم های پراگنده تقسیم شدند بعدِ این اشتباه بازهم منافع قومی را به منافع شخصی تبدیل کردن که به تفرقه شان انجامید چند پارچه شدند چند پارچه‌گی شان ناشی از کم سوادی رهبران سیاسی حاکم قلم داد گردیده است
دیگر اسیب شناسی های مهم شکست تاجیک عدم تعامل با کشور های همسایه میباشد .
باوجود سرکوبی حامد کرزی در مقابل تاجیک ها که در دوره محمد اشرف غنی احمدزی بیشتر گردیده بود که شورای امنیت اشرف غنی کمیته سرکوب تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و هزاره‌ها گردیده بود. با وجود اینکه سیاسیون تاجیک توسط اشرف غنی وتیم کاری اش تاجیک ها را روز به روز به حالت انزوا سوق میداد سیاسیون تاجیک به وضعیت موجود هیچ توجه نکردند نظر سنجی هم نداشتند. با این هم تعصبات آشکار حکومت غنی در سال اخیر هم به معامله گری های غنی توجه صورت نگرفت که ضعف و ناتوانی عمدی در حکومت غنی روز به روز افزایش یافته به اساس تعیینات غنی، نیروهای نظامی تضعیف شده رفته هیچ نوع امکانات در میدان های نبرد به نظامیان صورت نه میگرفت
بنابر ضعف دولت غنی طالب ها در چند مورد توجه خاص خود را معطوف کردند:
۱- در قسمت پراگنده شدن جبهه جنگ توسط طالبان صورت گرفت در چندین ولایات جنگ منظم را راه اندازی کردند که حمایه ها قصداً به نیرو های نظامی نه میرسید هدایات مکرر به عقب نشینی صادر می‌نمودند
۲- تمرکز جنگ توسط طالبان به جغرافیای شمال صورت گرفت که در چند هفته ۷۷ ولسوالی را تنها در شمالی با کمک دولت غنی به تصرف خود درآوردند در مقابل خاموشی غنی سیاسیون هم واکنش نشان نداد .
۳- عقب نشینی بی میلی جنگ توسط غنی وتیم کاری اش طالبان توجه به افزایش جمعیت کرد در ساحات تصرف خود به جذب نیروی تازه نفس نمود توجه به تصرف شاهراه ها گمرکات نموده مگر دولت غنی خاموش بود.
۴- به تحرکات اوپراسیونی وامنیتی نیروهای نظامی هزینه جنگی در نظر گرفته نه می‌شد حمایه هوایی اصلا وجود نداشت
باوجود این همه نیرنگ بازی های تیم غنی و شانه خالی کردن مقامات هم فکر غنی سیاسیون تاجیک بخاطر بقای حیات سیاسی، فرهنگی، نظامی که ایجاب می نموده سیاسیون حوزه‌ی ضد طالبانی اقدام میکردند، مگر بد بختانه در غفلت قرار گرفتند که باعث شکست و فرار شان گردید.
نتیجه:
تحلیل از رویداد های فوق برملا میگردد که سیاسیون تاجیک شامل قدرت فرصت های زیاد را از دست دادند و نماینگر کم سوادی شان در عرصه های سیاسی، نظامی، استخباراتی میباشد .
فعلا توهین یک قوم راه حل نیست مرگ گفتن لعنت گفتن کار منطقی نیست، باید در سیاست تاجیک ها توسط نخبه گان بازنگری صورت گیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا